Reunió amb els responsables de la RPTE

Des del Sindicat de policies de Catalunya us fem un resum dels temes que s’han tractat a la reunió de sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra amb responsables de la RPTE del 15 de juny de 2021.

1-ARRO RPTE:

Amb la nova incorporació dels agents a l’ARRO, demanem si ja tenen tot el material individual d’ordre públic i uniformitat (granotes).

La responsable del servei d’administració ens comunica que a l’ARRO de la RPTE no els consta cap incidència amb relació a la manca de material. Que tot el personal de l’ARRO disposa de dues granotes d’estiu i una d’hivern.

2- NOVA UNIFORMITAT CME:

D’acord amb la licitació per substituir l’actual uniformitat al CME, prevista per realitzar-se a finals de l’any 2021, inicis del 2022, demanem si a la RPTE s’han rebut instruccions relacionades amb prendre mides de les talles individuals de cada agent, o d’altres indicacions relacionades amb aquest canvi d’uniformitat.

L’Intendent cap de la RPTE ens comunica que fa uns mesos (en una reunió que es va celebrar en aquesta seu de la RPTE, amb l’assistència del director general) va informar que a finals d’any estava previst disposar de la nova uniformitat al CME, sense afegir més informació.

3- CLIMATITZACIÓ A LES COMISSARIES:

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures, demanem si s’han notificat incidències per avaries o mal funcionament dels sistemes de climatització a les diferents comissaries de la RPTE.

La responsable dels serveis d’Administració de la RPTE, informa que no tenen notificacions d’avaries a les comissaries, i que actualment totes estan operant en fred.

A la comissaria de l’Ametlla de Mar encara fan falta aparells de reforç per refredar l’aire.

4-NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES COMISSARIES I VEHICLES:

Demanem si durant els últims 4 mesos s’ha reduït el nombre d’hores destinades a la neteja i desinfecció de les comissaries i dels vehicles policials.

La resposta rebuda és que en els últims quatre mesos no s’ha reduït el nombre d’hores destinades a la neteja. Es continua realitzant la neteja extraordinària durant els caps de setmana, i als vehicles policials es fan les desinfeccions quan hi ha demanda d’aquest servei.