Reunió amb la Comissaria general de Mobilitat SAUC 02/06/2022

Ahir al migdia va finalitzar la reunió de la comissaria general de mobilitat, us informem dels temes tractats.

I GENÈRICA

1 COMPENSACIÓ DE LES TASQUES DE CAP DE TORN

Ni una sola paraula a compensar econòmicament quan es realitzen funcions. La intenció és cobrir tots els casos en comissió de serveis. De Fet, ens comenta el cap de la Divisió que no té cap problema en signar els Dad’s 46 que li arriben a la taula. Van fer fa mesos una proposta a la comissaria superior i a la prefectura que juntament amb la subdirecció van establir localitzar 4-5 sergents.

En principi es buscaran voluntaris entre els sergents/es que tinguin el curs de trànsit. Els nous caps de les ART’s triaran els caporals. És una solució provisional mentre no hi hagi un concurs oposició i la durada de les comissions serà de sis mesos renovables.

2 NOU DECRET D’ESTRUCTURA

Hi ha convocada una reunió pel dimecres vinent dia 8 de juny per part de la prefectura on esperen resposta d’un informe d’avaluació que van elaborar i elevar. Es va crear un grup format per membres dels grups de mobilitat serveis centrals, territori, etc. que van realitzar la ponència ara elevada.

II TRÀNSIT

3 RENOVACIÓ DE VEHICLES

Ens remeten a la subcomissió, no depèn d’ells. Són conscients de la urgència de la renovació i ens traslladen que han tornat a elevar un informe per la renovació del parc mòbil així com per la incorporació de personal. Malgrat que no hi ha data exacta, està previst que fins al 2023 no arribin vehicles.
Si detecteu qualsevol vehicle que no estigui en condicions no l’agafeu. Des de la divisió deixen molt clar que si el vehicle no està bé no s’ha d’agafar.

4 ARMARIETS SEAT TARRACO

Com bé sabeu el problema bé donat per les guies. Ens traslladen que actualment només els consta que ha fallat en 1 dels 2 vehicles de ponent 1 a la central i a terres de l’Ebre. Que els han portat a reparar i han tornat a fallar.
Ara bé el millor, “els tècnics” que han estudiat la qüestió, saben que passa, però no el perquè, i aconsellen l’ús per autopista i vies ràpides més que per carreteres revirades on cito literal” els peraltes” no ajuden.
Segurament que sempre s’agafi la licitació més barata no hi té res a veure. El motiu és que s’han de fer servir per autopistes, per carreteres revirades no! Increïble!

5 MANCA DE MATERIAL I MATERIAL MALMÈS

No els consta cap manca de material amb l’excepció de càmeres de fotos. Ens comenten que la setmana vinent obriran les tauletes per poder fer fotos i s’iniciaran proves pilot.
Reconeixen una entrega de paranys en mal estat i el problema de les broquetes que cauen dels etilòmetres nous. Ho estan solucionant, però trigaran una mica perquè el cost de la reparació és més elevat del que creien i no es pot solucionar amb un contracte menor. Han de fer un concurs que ja estan tramitant.

6 CASCS

En deriven a la subcomissió i ens comenten que ja han elevat el problema.

7 PANTALONS

Ens deriven a la subcomissió i ens comenten que ja han elevat el problema. Ens comenten que els han demanat per a tothom inclosos els motoristes.

8 NOU SISTEMA DE GUÀRDIA

A la pregunta de com es realitzarà i quines compensacions inclouran, la resposta és que ho desconeixen perquè no penja d’ells. Ens diuen que el cost de la regularització de les guàrdies generals del cos i les seves compensacions formen part d’un sistema piramidal que està pendent de validació.

9 DIES FESTIUS: HE i VAR15

Aquest tema tampoc penja de la divisió, penja de la Regió, per tant, confien en el fet que es fa una bona gestió (sic). Hi haurà unes hores estructurals previstes pel POEA + Pla d’Estiu per a dispositius genèrics. Aquí sí que han impulsat unes hores de les ART’s, que es gestionaran des de la divisió. Els VAR’s15 es continuaran gestionant com fins ara.

10 AUGMENT D’EFECTIUS

Fa mesos que van redactar un informe de la Comissaria General de Mobilitat per aquest tema motivat per envelliment de la plantilla, etc. Els objectius d’aquest informe és poder assolir a curt i llarg termini la gent necessària.
Pel que fa a l’oferiment pels sectors de Vielha, Igualada, Mora d’Ebre primer es donarà prioritat als/les agents que ja formen part de l’especialitat de Trànsit i després obriran els llocs que hagin deixat a resultes.
Malgrat que no tenen data cap a finals d’any (durant l’últim trimestre) podria sortir el Concurs Oposició, estan mirant viabilitat econòmica.

11 RECONEIXEMENT LLOCS DE TREBALL

Es va elevar un informe el 2021 elevat a la CSUCOT i a la Prefectura.

12 EFECTIUS TORNS DE NITS

El nombre d’efectius s’ajusta pel conjunt de la regió, aquest és el criteri. Les planificacions van orientades pel nombre d’incidències que actualment és el torn de tarda (de dilluns a dijous) i el cap de setmana de nit.

13 BOSSA HORES EXTRES

S’ha previst pel Pla d’Estiu una bossa per l’increment de feina. Està concedit malgrat que encara no saben la quantitat d’hores de les quals disposaran, asseguren que seran suficients. Totes les ART’s tindran hores en bases de dades objectives que seran controlades i seguides des de la Divisió. No seran per a totes les ART’s igual, aniran distribuïdes en funció de la necessitat.

14 ART GIRONA

S’ha previst reforçar la manca de personal també amb una bossa d’hores extres pel
Pla d’Estiu.

III MARÍTIMA

15 FORMACIÓ FÍSICA DURANT L’ESTIU.

Ens comenten que ja han incorporat una embarcació més a L’Ametlla de Mar i quan estigui reparada la Talassa que anirà al Port del Fòrum. Pel que fa a la formació es prioritzarà que les activitats durant aquest període se centrin en la natació i activitats que es puguin fer quan estiguin dins l’embarcació les tripulacions.

16 TRIPULACIÓ MÀXIM 3 PERSONES

No el número màxim, sinó que han establert el mínim en tres persones. Però dependrà de la disponibilitat d’efectius perquè volen potenciar les inspeccions a clubs nàutics submarinisme, etc. i això requereix que dos efectius es quedin a terra.

17 MANCA EFECTIUS

El projecte de desplegament marítim va ser desglossat en diferents fases, ens comuniquen que ha finalitzat la primera i que tot just inicien la segona.

18 MANCA EFECTIUS

Tenen previst realitzar un increment de recursos humans i materials. Han traslladat la necessitat de fer un concurs per l’especialitat per posar fi a la precarietat, mentre això no passa, el Comissari garanteix que no permetrà que ningú sigui destituït per criteris subjectius o queixes que s’hagin formulat als superiors.
La incorporació de més recursos materials anirà lligat a la disponibilitat econòmica.

19 CREMA SOLAR DE DOTACIÓ

Actualment, no es dota als agents de Marítima o Aquàtica d’aquest element que evita lesions per la sobreexposició al sol i al desgast que pateix la pell al mar.
Considerem que la despesa que el Departament hauria de fer és ridícula després de la inversió feta per engegar aquesta unitat. Esperem que algú posi una mica de seny i s’acabi dotant als treballadors d’un element de protecció necessari.

20 MÒDULS PROVISIONALS A VILANOVA (ESPAI I WC’s)

Dilluns els van lliurar les instal·lacions. Reconeixen que no hi ha servei, però mentre infraestructures valora el problema poden fer servir el de les instal·lacions externes. Aquell espai no és provisional, no tenen data exacta; així i tot, en principi durant l’any vinent poden traslladar a una nau, malgrat que la situació de l’actual espai és millor. Per tant, intentaran que infraestructures arregli la mancança per poder quedar-se on és actualment.

IV AQUATICA

21 OFERIMENT DE L’ESPECIALITAT

Han traslladat la necessitat d’un Concurs Oposició que esperen que sigui validat i efectiu durant el 2023.

22 MODIFICACIÓ NIVELL ACTUAL DE L’ESPECIALITAT (NOU DECRET ESTRUCTURA)

El Sotsinspector Jordi Benítez en data 19/4/2021 va traslladar a la CGRO i CGMO. En principi es demanava el passi de nivell 3 a 4 per l’especialitat. El nou decret valorarà l’augment de nivell.

23 PROBLEMÀTICA AMB NIVELL LLICENCIES C i E

L’any passat ja es van fer gestions, la demora era causada pels exàmens pràctics. Han fet gestions i diuen que ja està en marxa i que aviat, durant aquest any, s’iniciarà amb l’autoescola contractada.

V ASA

24 CONDICIONS ACTUALS INSTAL·LACIONS

Després de comentar si es podria habilitar un espai per poder mantenir algun detingut mentre vénen a traslladar-lo, la resposta és clara: allò no es cap ACD i no ha d’entrar cap detingut, si es fa i passa alguna cosa serà responsabilitat de l’agent.

25 GESTIÓ FUTURES INSTAL·LACIONS EDIFICI A, AL COSTAT TERMINAL 2

Està pendent de la signatura amb AENA. Sembla que el pla integral d’AENA xoca amb el pla perimetral nostre. No tenen més dades, malgrat que ens comenten que els/les companys/es de “les palmeres” seran els primers/es a anar allà.

VI ASMET

26 ESTAT GESTIÓ OBRES I UBICACIÓ DELS EFECTIUS DE L’EDIFICI DEL C/ BOLÍVIA

Les obres estan previstes cap a mitjans del 2023. Encara, un any. Desconeixen on els traslladaran de manera provisional mentre finalitzen les obres. Estan a l’espera que infraestructures digui destí.

27 AURICULARS PEL SERVEI DE PAISÀ

Els de dotació no serveixen per als nous portàtils, però l’oficina de suport disposa de
20 auriculars específics pels nous models. Els consta que només un company de nova incorporació els ha sol·licitat, demaneu-los que hi ha.
Fins a la pròxima reunió (ens han convocat en tres mesos) tots aquells temes que tingueu dubtes, queixes, consultes durant aquest període traslladeu-los als vostres delegats i els incorporarem a l’ordre del dia.