Reunió amb responsables de la RPCT, 7 d’octubre de 2021

Resum dels temes que s’han tractat a la reunió amb responsables de la RPCT del dia 07 d’octubre de 2021.

1- PLANTACIONS DE MARIHUANA:

Davant els últims incidents produïts arreu del territori relacionats amb la intervenció de plantacions il·legals de marihuana, demanem si a la RPCT tenen dificultats a l’hora d’emmagatzemar les plantes de marihuana intervingudes (com va passar a la comissaria de Valls al mes d’agost) i si s’aplica algun protocol establert al CME per a la destrucció de les plantes al mateix lloc de la intervenció, i si la recollida i trasllat de les plantes es realitza amb empreses especialitzades i amb el material de tall adequat.

La resposta rebuda és que totes aquelles plantacions de marihuana que es troben, amb autor desconegut, es destrueixen in situ al mateix lloc. Les plantacions de marihuana intervingudes amb autor/s identificats, després de realitzar el mostreig, i una vegada finalitzades les diligències, s’intenta que les plantes de marihuana romanguin el menys temps possible a les comissaries.

Els responsables de la regió, també han demanat, que siguin empreses de treball forestal especialitzades, les encarregades de tallar i retirar les plantes de marihuana intervingudes. També demanen que la retirada de la resta del material logístic utilitzat a la plantació, sigui desmuntat i retirat per empreses autoritzades.

Un responsable de l’ARRO RPCT, ens informa que en aquests tipus de serveis de lluita contra el cultiu il·legal de marihuana, on ells participen, també presten el seu servei, agents del TEDAX i hi ha la presència de serveis sanitaris.

2- HORES EXTRES:

Davant el gran nombre de queixes rebudes relacionades amb l’assignació que es fa de les hores extres, demanen que sempre tinguin preferència per realitzar-les els agents destinats a la comissaria on s’han adjudicat (per coneixement del territori).

També es demana que aquest oferiment es realitzi, sempre que es pugui, amb el temps suficient perquè tothom tingui coneixement de la seva existència.

3- INCIDENTS AMB LES PLUGES A LES DIFERENTS COMISSARIES:

Voldríem saber el nombre d’incidents notificats per problemes d’impermeabilització per les pluges, a les diferents comissaries de la regió.

La resposta rebuda és que s’han detectat petits incidents a les comissaries de Falset, Mont Blanc i Vila-seca Salou, totes elles amb poca afectació.

4- VEHICLES:

Demanem EL nombre total de vehicles oficials assignats als diferents serveis a la RPCT, així com quants d’aquests vehicles es troben aturats per avaria mecànica o en fase de reparació.

El cap dels serveis d’administració de la RPCT ens informa que actualment hi ha un total de 260 vehicles policials, adscrits a les diferents destinacions.

Que les dades concretes dels vehicles avariats fluctuen de forma contínua, amb motiu de la seva reparació, o el trasllat o aturada per avaria d’altres vehicles.

Que al final d’aquest any s’espera l’adquisició d’uns 360 vehicles per a tot el territori, i per l’any 2022 uns 400 vehicles més, la majoria logotipats amb mampara.

5- FIGURA DEL CAP DE TORN REGIONAL:

La Intendenta sotscap de la RPCT, ens informa que es destinaran 6 Sotsinspectors per executar tasques de Cap de Torn Regional amb tasques específiques d’USC. Serà el màxim comanament operatiu quan no estiguin els comandaments naturals, gestionant els serveis rellevants, com seria l’activació dels plans d’emergència (prèvia formació d’aquests). Complementaran als caps de torn de cada comissaria, no sense substituir-los mai en les seves funcions, però tindran potestat de gestionar aquells incidents de rellevància.

Aquests caps de torn regional, estaran sempre supeditats als comandaments naturals de cada comissaria. Es vol que la seva franja horària de treball sigui quan els comandaments naturals no treballin, és a dir, les nits i els caps de setmana, però aquest punt encara no està definit. Se’ls assignarà un quadrant de treball amb horari especial flexible.

La comissaria de referència d’aquests caps de torn regional serà a Tarragona, a la sala CECOR de la RPCT, i tindran assignat un agent operatiu diari, que serà rotatiu i amb destinació a l’ABP Tarragona.

6- VIDEOVIGILÀNCIA DE LES COMISSARIES:

El cap de servei d’administració de la RPCT, ens informa que hi ha un RAM amb un pressupost d’1.250.000 euros per millora/substitució de les càmeres de videovigilància de les comissaries ubicades a la RPMS, RPCT i RPTE. Essent l’execució d’aquest RAM l’any 2022.