REUNIÓ COMISSARIA GENERAL DE MOBILITAT SAUC 22/9/2022 (I)

Ahir es va fer la reunió de la CG Mobilitat SAUC. Us traslladem el resum dels temes més importants que es van tractar tot i que no es van poder finalitzar tots els punts aportats a l’ordre del dia. La següent reunió està prevista pel dia 30 de setembre.

I GENÈRICA:
CONCURS PER LES ESPECIALITATS DE LA CGMO

Concurs de Trànsit pel 2023. El pròxim dia 29 de setembre, els responsables tindran una reunió amb SDGRH.

L’objectiu és assolir 1450 efectius. Actualment n’hi ha 1050.

Els traslladem la petició que les bases del proper concurs siguin modificades fent possible que les persones que ocupen plaça en provisional (per promoció) però que hagin ocupat (no que estiguin ocupant) plaça amb caràcter definitiu, no hagin de fer tota l’oposició. En la mateixa línia que les unitats d’investigació.

Estan d’acord amb l’aportació i la traslladaran a la reunió amb la Subdirecció General de Recursos Humans del dia 29 de setembre. Al concurs del 2020 en el punt 6.2.5 de les bases feia esment específic a les persones que “estiguin ocupant” no que hagin ocupat.

AFECTACIÓ DEL NOU DECRET D’ESTRUCTURA A LA CGMOB

Quina valoració fan sobre la possible desaparició de la CGMOB?

El seu posicionament i la proposta que han elevat a la Prefectura és que no pot desaparèixer com a tal. Hi ha diverses tipologies delinqüencials i tasques específiques relacionades amb el trànsit que avalen el seu posicionament.

Aposten pel manteniment de les dues divisions (CSUCOT desapareix) sota el paraigua de la Territorial.

Ens comuniquen que no tenen massa informació de l’estat actual del famós decret de reestructuració, però que continuaran defensant el que sigui el millor per la ciutadania i pel transport en general.

PROBLEMES AMB ELS ORDINADORS

Mentre se segueix el procés d’actualització de la totalitat d’ordinadors al sistema operatiu Windows 10, si hi ha qualsevol problema (reparació/substitució), ens emplacen a què es faci servir la via establerta per a reposicions de material.

II ASA

Sobre quan es traslladaran, quan, qui es quedarà al nou i a l’antic, etc. Tornen a recordar que les instal·lacions no depenen d’ells ni d’ASA, que és la Prefectura i la CGRAL Tècnica malgrat que l’edifici és propietat d’AENA.

En principi a l’edifici antic hi haurà Atenció al Públic, OAC i Investigació. A les noves dependències està previst que es traslladi Seguretat Ciutadana, Suport, Trànsit, Administració i els Caps.

Han fet diversos informes adreçats a AENA traslladant la necessitat de reforçar la part del darrere de l’OAC així com retirada dels bancs, etc. de la zona per motius de seguretat.

Sobre la sala d’ASA on s’ha d’atendre Fènix més incidències i suport de trànsit, Brimo i Arro, revisaran les càrregues de feina per descarregar la intensitat de treball malgrat que recorden que no és una sala a l’ús i que permet certa relaxació. Malgrat tot, insistiran en la necessitat de relleus.

III TRÀNSIT
LICITACIÓ I CADUCITAT DELS CASCS

Traslladats els dubtes i neguits generats per la revisió de l’estat dels cascs i els certificats dels diferents fabricants, etc. ens adrecen a la pròxima reunió de la Subcomissió de Materials malgrat que el responsable de la Tècnica, ens trasllada que parlaran amb Mobilitat i la Prefectura perquè es doni la informació amb més detall i de manera més propera que en una nota a intranet.

Fem esment de la certificació europea quan els cascs pateixen modificacions, etc. A la pròxima reunió de la Subcomissió de Materials donarem més detalls malgrat que abans de l’estiu ja es va comunicar.

ESTAT DE MATERIAL I UNIFORMES. PREVISIÓ DE RENOVACIÓ ETC.

Sobre els etilòmetres espatllats si realment ho estan el circuit de reparació, és d’1,5 mesos de mitjana. Moltes vegades no estan espatllats, el problema és que deixen de funcionar per estar plena la memòria (límit de 1000 lectures) en aquests casos és més ràpid. S’envien al fabricant que és l’únic amb capacitat per a fer la descàrrega de la informació i es retornen per a ser incorporats al servei.

No tenien coneixement de problemes amb les actes, ho preguntaran a les diferents reunions que tenen periòdiques amb les diferents ART’s. El projecte que tenen en marxa és la de reduir el nombre d’actes a les tauletes i que pugui sortir una única acta.

Sobre els pantalons, ens comenten que ja s’ha fet tota la previsió i que estan esperant dates de disponibilitat. Quant a les gorres tipus beisbol, en principi no està prevista l’entrega malgrat que ho miraran.

Sobre la renovació urgent de vehicles ens deriven a la subcomissió de materials (recordeu que ens reunim el dia 29 de setembre) i només ens informen que la previsió és que començarà la substitució al segon trimestre de 2023 de 79 vehicles logotipats i 18 no logotipats.

Pel que fa al problema del cavallet de les noves motos espiell, ens diuen que aquest model en concret no està dotat de cavallet central i que faran gestions amb el fabricant. Nosaltres, a la reunió de material de la setmana vinent traslladarem una possible solució temporal mentre es fan les gestions amb el fabricant per la incorporació del cavallet central.

Recorden que els/les companys/es que realitzin aquest servei no han d’aturar ningú, només informar el vehicle patrulla que forma el binomi amb la moto. Ens fan incís en aquest aspecte en comentar que el patrullatge unipersonal en moto pot comportar problemes de seguretat mentre arriba el vehicle patrulla.

La resta de temes de l’ordre del dia es tractaran a la pròxima reunió prevista pel dia 30 de setembre. Us informarem dels 8 punts pendents de trànsit i dels dos del punt 4 Aquàtica.