Reunió comissaria general de recursos operatius CGRO 22/11/2021

Hem tingut reunió de la CGRO i s’han tractat diversos temes que us resumim:

1. BOSSES D’HORES ACUMULADES AL CME:
Sobre les hores acumulades de les guàrdies no presencials, feta la consulta sobre si a tothom se li està aplicant, la resposta de la CGRO és que no hi ha ningú que estigui localitzable o que se l’activi per treballar sense aplicar les compensacions per GNP.

Ens comenten que a mitjans aeris no s’apliquen per estar en un període d’adaptació de les dues màquines, però ho han parlat amb el cap d’àrea i estan fent una anàlisi.

2. HORARIS ESPECIALS:
Ens comenta que l’aplicació dels criteris de regulació a les unitats amb aquest horari és la regulació que està vigent segons la Subdirecció General de Recursos Humans.

3. AMPLIACIÓ DE PLANTILLES:
Han elevat a la comissaria general tècnica que hi ha necessitat (per envelliment de plantilla) de preparar promocions tenint en compte aquest concepte.

En el cas dels GEI, TEDAX i UIM el comissari comenta que es triga dos anys a tenir els efectius operatius.

Ens comenten que han engegat un pla de sostenibilitat a la CGRO per començar a suplir les necessitats de determinats serveis i començar a buscar sortides a les diferents especialitats.

4. FORMACIÓ i ÚS D’INSTAL·LACIONS:
Davant aquesta consulta, la resposta és que són els primers interessats en el fet que les dues coses funcionin bé. Ens comenten que per la part operativa, cada vegada que es demana, fan tot el possible per autoritzar-la i la demanen, sigui a Catalunya o fora, i no recorden que a subsòl ni a muntanya s’hagi demanat i no l’hagin fet. El problema moltes vegades s’encalla en la part administrativa per motius de l’assegurança necessària.

Es fa esment que a la pestanya de la PGME actualment només surten tres (abans eren 30). Es comprometen a actualitzar la pestanya.

5. GALERIES DE TIR:
Es comenta la formació de tir per a ús habitual de pistoles, subfusells, arma llarga, etc. contesten que les instal·lacions de l’ISPC compleixen les condicions per realitzar pràctiques amb totes les armes exceptuant les llançadores de 40 mm i de gas.

BRIMO:

1. NOU MODEL D’ORDRE PÚBLIC:
Ens expliquen que per ordres de la prefectura (Major) s’han creat deu grups de treball on 52 comandaments participen coordinats pel comissari Esquius i Quevedo.

En tot cas ho supediten tot al resultat de la comissió parlamentària.

2. ARMES I EINES D’ÚS POLICIAL
Ens comuniquen la reposició de projectils de 40 m de foam i 400.000 litres de gasos.

El canó d’aigua actual resulta inoperatiu i, preguntats sobre l’adquisició d’un model actual s’ha de valorar, han fet una prospecció que no significa que existeixi la previsió d’adquisició. Resta també tot el que fa referència a material supeditat a la comissió parlamentària.

3. TANQUES I BARRERES:
Han parlat amb la CESUCOT i UGR per revisar quantes tanques actualment s’utilitzen (pròpies i d’altres entitats ajuntaments, etc.), comenten que estan valorant quantes tanques s’haurien d’adquirir per poder ser més autònoms.

4. CASCS ANTIAVALOTS, MÀSCARES DE GAS i UNIFORMITAT:
Està prevista la reposició dels cascs d’ARRO i BRIMO, dels caducats i dels malmesos.

Entre el 15 i 20 de desembre les màscares s’enviaran a l’empresa per ser revisades i que es pugui determinar quines cal substituir.

Amb relació a modificacions en la uniformitat, no està prevista cap modificació.

5. GOAP i CURS ATESTATS TEMÀTICA OAP:
Comenten la importància de la formació (sempre interna) oap per policia científica i atestats. Tenint en compte la importància d’aquesta formació, expliquen que volen parlar amb l’ISPC. Es demana que s’inclogui a la pestanya de la plataforma com estava abans, actualment ha desaparegut.

6. PARC MÒBIL:
Ens comenten que està previst un rènting per a nous furgons i per a la substitució dels antics, així com l’adquisició d’un altre vehicle lleuger Ford Ranger.

7. DEFENSA JURÍDICA:
Se’ls ha traslladat el malestar de la plantilla amb els canvis que es van iniciar al mes de juliol. Ens comenten que és una decisió del govern i que no tenen res a afegir, ells no decideixen.

GEI:
Sobre la consulta feta de la bossa d’hores extres del Gei, la resposta ha estat la següent: la planificació horària dels Gei i els Tedax permet donar compliment amb servei ordinari gairebé sempre. Ens comenten que al gener i desembre del 2020 i maig del 2021 es va necessitar cobrir alguns serveis amb hores extres.

TEDAX:

1. PARC MÒBIL:
La previsió de renovació de vehicles per TEDAX passa al 2022, pendents de licitació.

En referència al problema amb una rampa d’un furgó de Lleida que no passa la ITV estan treballant per corregir la incidència. Sobre l’excés de pes, quan carreguen el robot estan també treballant per corregir el problema.

2. PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ:
Es comenta que actualment es forma als efectius especialistes i quan tenen la formació la traslladen a la resta dels components. Es comenta la possibilitat de traslladar als formadors a la unitat perquè tothom la rebi dels formadors directament tenint en compte la importància i l’especificitat de la formació. Així es podran comentar dubtes que puguin sorgir a la resta d’alumnes i ser contestades pel formador.

3. ROBOTS, INHIBIDORS, IMPRESSORES 3 d i DRONS:
Durant el 2022 no hi ha previsió de renovació dels robots, els inhibidors, malgrat que hi ha un pla anual del SEL (servei economia logística), tampoc està previst renovar-los.

Tampoc contemplen l’adquisició de dues impressores 3 d ni drons.

4. CANTERES I ESPAIS HABILITATS PER DIPÒSITS EXPLOSIUS I MANCA SUBMINISTRAMENT EXPLOSIUS:
El tema de Can Padró ha solucionat la destrucció d’explosius i malgrat que no tenen problemes estan buscant més llocs per poder utilitzar-los pel mateix.

Reconeixen un retard en l’arribada de material explosiu per realitzar entrenaments per uns tràmits que la guàrdia civil els va demanar que van endarrerir l’arribada, però ens comenten que CNP es va oferir per enviar material explosiu, finalment no va caldre demanar a CNP.

Pel que fa a les hores extres la resposta és la mateixa donada que pels grups especials d’intervenció.

APEN:

1. PARC MÒBIL I MANTENIMENT VEHICLES:
Està prevista la renovació de l’autocar i furgons per l’any vinent. Valoren la possibilitat d’incloure vehicles tipus Volkswagen Caddy i homònims de Mercedes i Renault per efectuar els trasllats on es necessita espai per a les pertinences dels interns/es.

Pel que fa a la desinfecció i neteja dels vehicles, l’autocar el netegen periòdicament, la resta de vehicles una vegada a la setmana, incloent les desinfeccions els dissabtes. Ens comuniquen que han trobat una empresa que es podria encarregar de la neteja externa dels vehicles d’APEN.

UNITAT CANINA:

1. PARC MÒBIL
Els nous vehicles, vindran ja amb l’adaptació del canvi en la climatització, en els vehicles antics és molt dificultós i costós realitzar la modificació.

Durant el 2022 està prevista l’arribada de 4-5 vehicles per la unitat i ja vindran adaptats.

2. ALIMENTACIÓ, MANUTENCIÓ DE GOSSOS i NETEJA DE LES CANERES:
Cada guia ha d’assumir la tasca, no es contempla establir un sistema diferent (tipus segones activitats o empresa).

La neteja de les caneres s’encarrega s una empresa especialitzada que adequa i forma al seu personal en les feines, materials i productes per aquesta tasca.

Aviat s’implementaran les mesures que inspecció de treball en les dues inspeccions va detectar que no es feien. De les 68 caneres, a 12 es faran proves amb un poliuretà específic pels terres (confort climàtic) i l’any vinent una vegada finalitzada la prova, s’implementarà a la resta si el resultat és el que s’espera.

UIM:

1. UNIFORMITAT i MATERIAL/VALS DE COMPRA:
La possibilitat d’incorporar els vals perquè cada agent adquireixi el material que millor s’adapta a les seves necessitats comuniquen que no és possible malgrat que ho traslladaran a UGR. El material que s’adquireix reuneix les condicions per fer la feina que aquesta unitat fa i quan es fa la licitació ja s’especifica en les condicions.

2. DISPOSITIU URNA:
Exactament igual i amb els mateixos criteris que la resta del territori i efectius.

En les últimes eleccions, 13 efectius (llistat Sabadell, Vielha i la seu) van realitzar el dispositiu i ens comenten que en els 10 dies per comunicar incidències no en van rebre cap.

SUBSÒL:
Arran de l’accident del company Quim, es pregunta quin seguiment psicològic s’ha efectuat als membres de la família i companys/es. Quines conclusions i si es lliurarà còpia de l’informe fet per la UIM al comitè de salut laboral. Quines mesures correctores i preventives s’han adoptat en la realització de les pràctiques, protocols, etc.

Ens comenten l’atenció psicològica que es va rebre en el moment de l’accident així com l’assistència posterior.

Han traslladat l’informe al comitè de salut laboral i tret d’algun color del cordatge que podia ocasionar confusió no efectuaran cap modificació i destaquen que en cap cas va ser un problema del material utilitzat.

La pròxima reunió està prevista pel mes de febrer si no hi ha cap canvi. Us convidem al fet que traslladeu, a través dels canals habituals, al vostre delegat o a la seu sindical, totes aquelles problemàtiques o temes que voleu que es tractin a la següent reunió.