Reunió Comissió Valoració Concurs General

Categoria de mosso/a: es van oferir 1274 places i s’han rebut: 3326 sol·licituds, de les qual 59 han estat excloses (10 per renúncia dins el termini, 6 per presentació fora termini, 1 té permanència mínima al lloc de treball, 33 que no han presentat correctament el full annex de destinacions, 3 per situació administrativa incorrecte, 6 persones han renunciat fora de termini que s’han acceptat).

Per tant, hi ha admeses 3267 persones. Hi ha dues persones que van presentar sol·licitud fora de termini (22127, 6490) i jurídicament diuen que no es pot acceptar.

Categoria caporal/a: es van oferir 61 places i es van presentar 310 sol·licituds de les quals 7 han quedat excloses (3 per renúncia dins el termini, 1 per permanència mínima, i 3 per no presentar graella).

Categoria sergent/a: es van oferir 63 llocs, i es van presentar 168 de les quals han quedat excloses 3 (una renúncia dins el termini i 2 per permanència mínima). Per tant, hi ha 165 admesos.

Categoria sotsinspector/a: 13 llocs oferts, s’han presentat 19 sol·licituds, totes admeses.

Calendari previst:

– 18 de maig: publicació provisional d’admesos i exclosos al concurs general i llistat provisional de preferències.

– Del 19 a l’1 de juny (inclòs) període d’al·legacions per petició genèrica.

– 22 de juny: publicació definitiva d’admesos/exclosos i preferències de destí; i provisional de mèrits.

– Del 23 de juny al 7 de juliol: període d’al·legacions als mèrits.

– 29 de juliol: publicació definitiva d’assignació de llocs de treball.

Setembre mini concurs dels genèrics Barcelona.

S’esglaonaran les incorporacions, però es preveu que es facin totes abans del mes de desembre.