Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral 25/03/2022

Des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) us resumim els temes tractats a la reunió del comitè de seguretat i salut laboral:

Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals: ARL realitzades en Vielha, Pont de Suert i el Prat de Llobregat.

Unitat Subsòl: s’han fet diverses en intervencions específiques al refugi de guerra, tanc de benzina, d’avenç i pou entre altres.

Unitat Canina: s’han fet diverses avaluacions.

Operativa marihuana: hi ha pendent fer ARL magatzem central a les dependències de Nou Barris.

Policia Científica: realitzades ARL a la sala d’autòpsies a l’Institut de medicina legal i a balística entre altres.

Exàmens de salut: el 2021 es van fer un total de 991.

• 613 Barcelona
• 144 Lleida
• 120 Girona
• 114 Tarragona.

S’ha detectat un elevat descens en relació amb anys anteriors.
Es preveu que la campanya del 2022 comenci el mes de maig.

Unitat Vigilància de la Salut: dels tres metges que tenien, dos han marxat i només ha quedat el Dr. Plans. Esperen cobrir aquestes places com més aviat millor.
El Dr. Plans del gabinet assistencial del carrer Bolívia es jubila aviat. La seva intenció és la de contactar amb tots els pacients per fer-los entrega del seu expedient mèdic. En cas que no sigui possible, els expedients mèdics es dipositaran a l’arxiu de la DGP a l’edifici de les Corts.

Suport psicològic: el 2021 s’observa un augment d’actuacions en relació amb el 2020.

• 2021 – 21 emergències i 158 persones. 133 nous casos i 168 altes.
• 2020 – 14 emergències i 39 persones. 120 casos i 85 altes.
• Actualment 288 persones en seguiment.

Realitzat curs als comandaments de la RP Central i també un curs ARRO de 85 hores per a 140 persones.

Lipoatròfia: dels 10 casos, tenim 4 casos al Complex Central amb 2 altes voluntàries i 1 per millora. Els 2 casos de Granollers encara són actius, els 2 casos de l’ABP les Corts: 1 alta per millora i 1 actiu, edifici C/Bolívia 1 cas alta per millora i recentment s’ha donat 1 nou cas en l’ABP de Granollers.

Covid-19: es veu un increment considerable el mes de desembre amb 3141 caos.

Alternativa Programa ESPAI: segueixen els contactes amb el Departament de Salut, però encara no hi ha res concretat. S’aposta per la xarxa pública, ja que s’adapta millor a les necessitats del CME.

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe. De l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la PG-ME; 1 cas obert i traslladat a la via penal per voluntat del treballador implicat.

Protocol per a la prevenció, detecció l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, laboral i altres discriminacions a la feina de la PGME: activat un cas.

Avaluació riscos psicosocials: està prevista iniciar-la a finals d’aquest any.