Reunió COPSA 15/12/2021

Des del Sindicat de Policies de Catalunya, us resumim el que s’ha parlat a la Reunió ordinària COPSA el 15 de desembre de 2021.

Primer de tot s’ha fet l’aprovació d’actes anteriors i posteriorment s’ha fet la proposta del calendari de les següents reunions per l’any 2022: 11/03/22, 17/06/22,23/09/22 i 16/12/22.

Adaptacions llocs de treball

Dels 54 expedients tramitats els 2021 per disminució de les aptituds físiques, 26 expedients s’han resolt al tribunal mèdic, resultant 23 favorables de segona activitat i 3 que de moment seguiran amb una adaptació del lloc de treball.

Segona activitat

513 Treballadors en segona activitat, 71 expedients en tràmit (Veure documents adjunts. Només per a afiliats).

607 Treballadors que no es troben en segona activitat, tot i que per la seva edat podrien demanar-ho.

Demanem un interlocutor/coordinador per cada regió policial per tractar els temes referents a la segona activitat.

Considerem que des de la COPSA s’està fent un esforç per gestionar les peticions de segona activitat.

Demanem que traslladi als comandaments la informació de la RLT de places i funcions que poden realitzar els treballadors en segona activitat. No pot ser que en algunes reunions regionals manifestin la seva desconeixença sobre la feina que desenvolupa la Prefectura i la COPSA.

Demanem que es clarifiquin les funcions i/o tasques operatives que poden realitzar els treballadors en segona activitat. Prefectura informa que està treballant per definir quines són les tasques policials i quines no ho són.

Fins que no es faci un concurs per les places de segona activitat (no previst) els canvis de destinació s’han de realitzar mitjançant DAD 46 per comissió de serveis.

Suport Tècnic no policial

313 Treballadors en plaça Suport Tècnic no policial, 47 expedients en tràmit (Veure documents adjunts. Només per a afiliats).

Aproximadament resten uns 38 lloc de Suport Tècnic per assignar (amb relació al llistat que va presentar l’Administració). No sabem quantes resolucions hi ha pendents de l’INSS i que es farà quan s’esgotin aquestes places, però fins aprovació de les modificacions del Decret s’ha d’actuar amb el Decret existent.

Preguntem si els TSNP es podran acollir a la jubilació anticipada. L’Administració respon que una vegada estigui aprovada l’INSS és qui determinarà la seva situació.

Els TSNP que no s’acollin al nou Decret seguiran fent les mateixes tasques que fins al moment a la mateixa destinació i horari.

Modificació actual Decret 246/2008 de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Segueix el seu curs normal i la previsió en què en uns 3 mesos pugui estar aprovat.

Manteniment físics treballadors CME

Es treballa en pla pel manteniment físic dels treballadors de CME.

 

*Els documents adjunts només els podreu veure si entreu al web amb el vostre usuari i contrasenya.