Reunió COPSA, 19/02/2021

Avui ens hem reunit en Comissió. Us expliquem els punts que hem tractat:

– Se’ns han facilitat les dades actualitzades referents a l’ocupació dels efectius que tenen assignada una segona activitat. Tenim un total de 450 efectius en segona activitat, dels quals 245 són per edat i 205 per causa mèdica. A més, hi ha 47 expedients de segona activitat en tràmit.

– Dins el CME hi ha 261 persones ocupant places de Suport Tècnic no Policial. L’Administració ens ha fet arribar totes aquestes dades en graelles on es poden veure els destins que ocupen en l’actualitat.

– També ens han facilitat dades del temps de resolució d’aquests expedients de segona activitat i dels llocs de Suport Tècnic no Policial. Normalment no supera els tres mesos. Sempre hi ha excepcions, que caldrà tractar individualment.

– Com a novetat principal ens han proporcionat el catàleg de llocs de treball de segona activitat que formarà part del nou “Decret de regulació del manteniment de l’aptitud psicofísica i de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra”. Aquest catàleg consta de 3344 places, de les quals s’han de restar 450 que ja tenim assignades, com hem dit anteriorment.

– Una altra novetat és que les peticions de passi a segona activitat es podran tramitar mitjançant el DAD68 per l’ATRI.

– També comença a funcionar, ocupant una plaça de suport tècnic no policial, l’Oficina d’atenció als funcionaris en situació de segona activitat i llocs de suport tècnic no policial.

– S’han incorporat els tècnics de suport tècnic no policial al PGH.

Tota aquesta feina de la COPSA l’anem compaginant amb reunions per debatre i acabar de definir el nou Decret que, esperem que sigui sempre una eina normativa que reguli amb igualtat aquest context que contempla les segones activitats i els llocs de suport tècnic no policial.

Documents: