Reunió de la Regió Policial Camp de Tarragona, 15/12/2021

Us expliquem els punts que s’han parlat a la Reunió de la Regió Policial Camp de Tarragona del 15 de desembre de 2021.

1- VEHICLES:

Demanem el nombre total de vehicles nous logotipats i no logotipats, assignats a la RPCT.

La resposta rebuda és que la previsió inicial de què arribin 18 vehicles nous logotipats per substituir els que ja se’ls ha acabat la seva contractació. També hi ha la possibilitat que per necessitats de parc mòbil es pugui augmentar el nombre de vehicles logotipats assignats a la RPCT.

2- GUÀRDIES UNITATS D’INVESTIGACIÓ:

Amb relació al sistema de guàrdies d’investigació, demanem si una vegada finalitzat el servei de guàrdia per part dels agents, a aquests se’ls hi puja el romanent, amb motiu de si després de realitzar aquest servei, se’ls hi planifica festa.

La resposta que ens fan arribar després de tractar aquest tema durant la reunió és que faran més gestions d’obtenció d’informació relacionada amb aquest afer, per informar posteriorment.

3- FIGURA DEL CAP DE TORN REGIONAL:

Demanem si ja s’ha posat en marxa la figura del cap de torn regional operatiu, per gestionar de forma operativa les incidències a USC, i si aquest servei ja està en marxa, quin quadrant horari realitzen.

La resposta rebuda és que efectivament ja ha començat a funcionar la figura operativa del cap de torn regional, i que el seu quadrant de treball és que més que un quadrant tenen una seqüència, assignat en un horari especial, assimilable a un quadrant de Q5, essent l’objectiu principal que cobreixen operativament aquelles franges horàries on no estiguin presents els comandaments naturals de cada comissaria, sobretot els caps de setmana i nits.

4-VIDEOVIGILÀNCIA DE LES COMISSARIES:

Demanem les comissaries on està previst executar el RAM 2022 ja pressupostat per millorar aquest sistema de seguretat.

La resposta que ens fan arribar és que aquest RAM que ja està pressupostat i aprovat per substituir gravadors i càmeres perimetrals a les comissaries de RPMS, RPCT i RPTE, es durà a terme durant l’any 2022 a totes les comissaries de la RPCT.

5-CAPORALS:

Demanem quants caporals nous s’han incorporat a la RPCT i a quines comissaries han estat destinats.

La resposta rebuda és que s’han incorporat un total de 24 caporals a les diferents comissaries de la RPCT:

  • 6 caporals a Tarragona
  • 3 caporals a Vila-seca Salou
  • 4 caporals a Reus
  • 2 caporals a Cambrils
  • 3 caporals a Falset
  • 2 caporals a Valls
  • 4 caporals al Vendrell