Reunió del CSSL, 26/03/2021

El passat divendres vàrem dur a terme la reunió periòdica del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i es van tractar els següents temes.

– Activació del Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual. Se’ns informa del nombre de casos activats i de com s’han resolt. La màxima preocupació d’aquests casos és la confidencialitat. Durant el 2020 se’n van activar 2 i el 2021, de moment, se n’han activat 3.

Recordem el “deure d’intervenció”. Tenim obligació legal d’intervenir en qualsevol entrevista a la qual siguem citats, des del grup de verificació que investiguen aquests casos, com a treballadors de l’administració pública de Catalunya per fer efectiu l’abordatge de problemàtiques d’aquest tipus.

– Nous vehicles. No s’ha realitzat cap formació específica i no s’ha fet cap avaluació ni informe tècnic.

– Subministraments. Ens passen les dades respecte al material Covid. Actualment estem en disposició de:

· mascaretes tipus ffp2 i ffp3 573.710
· mascaretes ffp1 320. 000
· 17.253 caixes de 100 unitats de guants de vinil
· 48.890 caixes de 100 unitats de guants de nitril
· unitats d’hidrogel 7.363
· ulleres de protecció 5.883.
· bobines de paper 2.290.
· pantalles de protecció 72.
· esprais de desinfecció de teixits 1.657

Hi ha previsió pressupostària d’1 milió 700 mil euros aquest any reservats per adquisició progressiva de mascaretes quirúrgiques com Ffp2 ó ffp3, i s’aniran fent les compres de la resta de material fungible Covid durant el 2022 segons les necessitats per anar cobrint els estocs.

El material es reparteix a cada regió policial per setmanes. I és la regió la que reparteix a cada servei i aquest reparteix segons els efectius. N’hi ha prou per utilitzar en bones condicions tot el material. Reclameu als vostres serveis si necessiteu més material perquè n’hi ha.

– Actuacions dutes a terme per la Subdirecció de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Hi ha hagut 37 actuacions: notes tècniques, preguntes puntuals, 7 Avaluacions de riscos de diversos centres, avaluacions operatives a la unitat de Subsòl i controls d’alcoholèmia, iniciada l’avaluació de manipulació sobre decomisos i el protocol de neteja. També s’ha acabat la implantació d’activitats empresarials i la formació corresponent.

– Sinistralitat laboral el 2020: només hi ha hagut dos accidents greus. La gravetat de l’accident la determina la mútua Asepeyo. El seguiment de tots ells el fa el servei de vigilància de la salut.

Caldria investigar tots aquests accidents laborals per incidir en les causes. L’any 2020 hi va haver 86 accidents de trànsit 49 in itinere i 37 in mission.

– Exàmens de Salut 2020: S’han dut a terme 1758 exàmens de salut. S’han rebut algunes queixes i aquest any s’intentarà que estigui tot més controlat i les revisions siguin més curoses.

– Exàmens de Salut 2021: està previst que surti a mitjans del mes d’abril i com a novetat, Vigilància de la Salut assumirà Barcelona i Ègara.

– S’han fet 595 adaptacions laborals de les quals 316 són d’exempció de nits.

Informes treballadors sensibles Covid-19. Durant el 2020 hi ha hagut 993 informes.

Vacunació Covid-19: se segueixen tots els protocols que determina el Departament de Salut.

– Es tanca el 2020 amb 8 casos de lipoatròfia.

– Durant aquest mes de març s’està veient una estabilització dels casos nous de Covid. N’hi ha aproximadament uns 3 diaris.

Suport psicològic. Durant el 2020 s’han atès:

· 14 emergències psicològiques amb 39 persones afectades.
· Intervencions individuals. 31 avaluacions de condicions psicològiques per portar l’arma de foc i 65 casos en seguiment.
· 87 casos nous de suport psicològic més 153 ja en seguiment.
· 217 casos de seguiment o acompanyament per judici a Madrid pel tema dels atemptats del 2017.

Per assumir tots els casos que necessiten seguiment psicològic i poder suplir el programa ESPAI, des de la Subdirecció de Prevenció de riscos, es busca una contractació que sigui dins un hospital de referència (com podria ser l’Hospital Clínic o Sant Pau) per garantir el suport psiquiàtric i psicològic dins d’un millor servei i la confidencialitat de dades. La intenció seria que comencés el 2022.

– Trasllats penitenciaris i casos Covid positius. Demanem que els mossos no hagin d’anar dins l’ambulància amb el malalt covid. De Prefectura ens contesten que consideren que la revisió s’hauria de fer en els procediments de treball no en l’àmbit de CSSL.

– Respecte al tema de protocols de comisos i destinació de drogues, des de Prefectura ens redireccionen a la CGIC per resoldre qualsevol dubte respecte a protocols i actualitzacions de directrius te`cniques al respecte i que ho traslladem puntualment per tal de resoldre.

– Està previst recepcionar obres en dependències policials de Nou Barris on s’ha habilitat un espai per l’emmagatzematge de substàncies estupefaents.

Excepcionalitat de no fernits als 55 anys per efectius quan no s’està adscrit a un quadrant que planifiqui nits. En l’actualitat des de Recursos Humans es denega per defecte encara que hi hagi patologia si no hi ha una adaptació mèdica. Cal una adaptació si ja tens 55 anys? Des de Recursos Humans ens comuniquen que ho revisaran. Cal fer tanta feina? Quan el fet causant és l’edat per no fer nits cal continuar fent l’adaptació a no fer nits? Ens donaran resposta.