Reunió Regió Policial Terres de l’Ebre RPTE 14/12/21

Us expliquem els temes que es van tractar a la RPTE el 14 de desembre de 2021.

1- VEHICLES:

Demanem el nombre total de vehicles logotipats i no logotipats, assignats a la RPTE.

La resposta rebuda és que a la RPTE hi ha un total de 98 vehicles:

• 74 vehicles: 46 logotipats, i 28 no logotipats
• 24 motocicletes: 16 logotipades, i 8 no logotipades.

Sobre l’arribada de vehicles nous, ens informen que no saben el nombre total de vehicles que arribaran, però que seran un mínim de 6.

2- GUÀRDIES UNITATS D’INVESTIGACIÓ:

Amb relació al sistema de guàrdies d’investigació, demanem si una vegada finalitzat el servei de guàrdia per part dels agents, a aquests se’ls genera romanent, amb motiu de si després de realitzar aquest servei, se’ls planifica festa.

La resposta rebuda és que en cap cas es genera romanent dels agents de les unitats d’investigació una vegada finalitzen el servei de guàrdia.

3- FIGURA DEL CAP DE TORN REGIONAL:

Demanem si ja s’ha posat en marxa la figura del cap de torn regional, per gestionar de forma operativa les incidències a USC.

La resposta rebuda és que es tracta d’un projecte que estava aturat des de fa anys i que finalment s’ha engegat a finals d’aquest any a totes les regions policials.

A la RPTE hi ha assignats 5 caps de torn regional (1 sotsinspector i 4 sergents), encarregats de supervisar les incidències que es puguin donar en l’àmbit de regió, sobretot en aquelles franges horàries o no hi ha presència dels comandaments naturals adscrits a les diferents comissaries i destinacions de la regió, amb un horari que és canviable (Q3 movible) i adaptat tant en l’aspecte laboral com de conciliació familiar.

Se’ls ha assignat material, un vehicle i un despatx. També han estat un temps d’adaptació al territori i han rebut formació relacionada amb la tasca operativa que tenen assignada.

4-VIDEOVIGILÀNCIA I SEGURETAT DE LES COMISSARIES:

Demanem les comissaries on està previst executar el RAM ja pressupostat per millorar aquest sistema de seguretat.

La resposta rebuda és que el RAM destinat a la renovació de les càmeres de videovigilància està revisada la maqueta i resta a l’espera de l’aprovació del projecte executiu. Al mes de gener de 2022 es preveu la licitació dels treballs a realitzar i el termini d’execució són 11 mesos, llavors es preveu que a finals de l’any 2022 finalitzi aquest projecte.

En relació amb la instal·lació d’una tanca perimetral de seguretat de la zona exterior de la seu de la RPTE, més concretament a la zona situada al parc infantil públic a prop de l’edifici policial, la finalització de les obres es preveuen que sigui aviat, abans del 23 de desembre.

5-CAPORALS:

Demanem quants caporals nous s’han incorporat a la RPTE i a quines comissaries han estat destinats.

La resposta rebuda és que s’han incorporat un total de 14 caporals a la RPTE:

• 2 caporals a la comissaria de Tortosa
• 1 caporal a la comissaria de l’Ametlla de Mar
• 3 caporals a la comissaria d’Amposta
• 3 caporals a la comissaria de Gandesa
• 4 caporals a la comissaria de Mora d’Ebre
• 1 caporal a l’ART