Reunió Regional de la RP Girona 23/2/22

Us resumim els temes que es van parlar a la reunió regional de la RP Girona ahir 23 de febrer de 2022.

Concurs Investigació: Veient els llistats del concurs quedaran moltes vacants. Demanem que es faci un oferiment posterior a la resolució del concurs.

Escala: HI ha una manca d’efectius evident. Ho han traslladat a la CSUCOT i Direcció General, també la plaça de caporal que surt a la RLT i no a la cobertura.

Trànsit: La façana s’ha de reformar, però no és senzill i estan estudiant amb infraestructures per fer una reforma integral, sense calendari per proposta d’actuacions.

⇨El cap de l’ART ha explicat la proposta de canvi de torn Q3 (tot i el coneixement que l’únic quadrant avui dia que es pot aplicar a trànsit és un Q5), però el sondeig ha estat desestimat. Estudiaran unificar escamots per la mancança d’efectius a segons quins sectors.
Exposem que sovint la problemàtica de la manca d’efectius al carrer per poder cobrir patrulles és una mala distribució d’efectius on segons quins grups de treball que fan un horari de dilluns a divendres sense cobrir patrullatge ordinari.
Qüestionem la mesura quan en el si del Consell i de la Direcció General s’està plantejant el no tancament d’aquests sectors.

Girona-vista alegre: S’han fet algunes millores a l’ACD, tot i que en queden pendents.

Santa Coloma de Farners: S’ha fet proposta de canvi de RLT perquè els caps de torn estiguin coberts amb categoria sergent. S’està valorant posar una escala d’accés al remolc frigorífic i millores de seguretat per evitar caigudes.

Banyoles: Denunciem la manca d’espai als vestidors de la nova comissaria. Els caps en són conscients. Una opció provisional seria la instal·lació d’un mòdul exterior. Infraestructures està buscant solucions definitives juntament amb l’ajuntament, ja que les dependències són compartides amb la Policia Local.

La Jonquera: S’han iniciat les obres de la nova comissaria i es va revisar la seguretat dels mòduls actuals. Es posaran mampares i taulells per privar el pas. La durada de l’obra serà d’uns 18 mesos. Actualment, són 29 efectius i s’ha demanat incrementar-los, inclòs caporals.

Sant Feliu de Guíxols: Ens hem queixat de la caldera que fa mesos que dóna problemes, si bé en un primer moment era brutícia del material i marihuana allà emmagatzemats que obturava cremadors; ara han demanat buidar tota la sala i faran una neteja total, i aleshores un seguiment per saber si funciona definitivament bé.

⇨Es demana dotar de material higiènic a les àrees de custòdia, per millorar les condicions dels efectius que han de fer escorcolls, custòdies, ressenyes… Ens diuen que això és en l’àmbit de tot el cos i no regional, i estan complint amb els procediments operatius de les ACD.

Places de sotsinspector: Veient que NO han sortit places, es demana si faran oferiment i com es gestionarà la figura de cap de torn regional operatiu. Ens responen que actualment hi ha 5 sots i 2 sergents provinents de la sala. Es preveu que des de Prefectura es facin oferiments regionals per a aquesta figura, a Girona haurien de ser fins a 8 sots.

Seguretat a les dependències: S’han canviat tots els sistemes de càmeres de vigilància a un model digital. S’han fet altres millores com portes d’accés blindades, lones d’ocultació…