Reunió RPMB 18/2/22

Us informem dels temes tractats a la reunió de divendres passat de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

CONCURS INVESTIGACIÓ:

La regió ens informa que després del darrer concurs d’investigació que encara està obert, la regió de Barcelona perdrà 64 agents,16 caporals/es i 2 sergents/es. Tot un despropòsit, per aquest motiu la regió farà un oferiment a tot el territori per a cobrir aquestes greus mancances, dignes d’estudi els motius pels quals ningú vol treballar a Barcelona a les unitats d’investigació, vagin reflexionant que aquest no és el camí.

ABP NOU BARRIS:

Es continua avançant amb els plans de seguretat per acollir el dipòsit de substàncies, es realitzarà un oferiment també per a companys de 2a activitat o amb adaptacions per cobrir els diferents llocs que es troben vacants.

JUBILACIONS RPMB:

S’ha fet un oferiment per a cobrir 36 places a ARSET fins al 31 març per pal·liar les diferents afectacions per aquest motiu.

RODA ACD:

Ens informen que la roda de l’ACD es farà el pròxim mes de maig, i s’aplicaran els mateixos criteris que fins ara per substituir als agents, provisionals, promoció i núm. de promoció.

ABP CIUTATVELLA:

Ens informen que s’està gestionant el problema que hi ha als vestidors amb les dutxes, i que pròximament se solucionarà després d’haver tingut problemes amb l’empresa encarregada de la reparació.’

ABP SANT ANDREU:

Informa la regió que davant les queixes per manca d’efectius, el motiu ha estat dues setmanes per situacions d’incapacitats, vacances, ap’s, etc. S’han vist afectats dies concrets a l’ABP, però que actualment hi ha tots els escamots correctament funcionant.

GAV’S:

S’ha demanat que es doti d’ordinadors actualitzats a les oficines del gav’s del territori per poder fer un bon ús de les videoconferències així com les diferents reunions telemàtiques, manifesten des de la regió que les diferents peticions estan realitzades i esperen dotar aviat de nou material als gav’s.

OAC CARRER GIRONA:

La regió informa que es farà un canvi d’aquesta OAC i la ubicaran on es troba ara fiscalia (/ Pau Claris) encara no hi ha data exacta per al canvi.

EDIFICI CARRER BOLÍVIA:

Ens informen que ja hi ha adjudicació per les obres de l’edifici i al setembre 2022 és la data límit per presentar el projecte, i s’hauria de començar a executar a la tardor 2023.

SALA REGIONAL:

La regió comunica que la sala regional NO es veurà afectada pel nou projecte de la fira de Barcelona, en referència a les hores extres, ens informen que no es cobreixen les hores de la sala (POEA) i s’obriran aquestes hores a la resta de la regió per cobrir-les.

FURAS REGIONALS-GUILLES:

La regió informa que aquestes places no són reconegudes a la rlt i, per tant, l’encabiment administratiu (URDIS) es deu a aquest motiu, al grup de fures regional la idea és augmentar els efectius (ara no) a mitjà termini. Reforçaran aquest servei amb fures dels districtes com fins ara, amb afectacions momentànies i puntuals dels horaris.

PARC MÒBIL:

Ens informen que la substitució de vehicles tant no logotipats com logotipats, s’està encarregant la divisió tècnica de planificació (intendent SAUMELL), i que preguntat pels vehicles no logotipats diuen que quan finalitzin el rènting a finals de 2022 seran substituïts.

URIA:

Manca d’efectius: ens manifesten que actualment estan per sobre de cobertura (+4 efectius) tot i que pot haver estat puntual, són conscients que és un lloc on amb els diferents oferiments i concursos la gent marxa i pateixen oscil·lacions d’efectius.

SERVEI EQUALIS:

Estan analitzant les diferents possibilitats per l’afectació del servei en algunes ABP’s. Distribuiran els suports en aquest servei en funció dels efectius i de la capacitat de poder fer front a la demanda per volum i càrrega de treball, per mirar de minimitzar l’impacte d’aquest servei sobre el funcionament ordinari i de les ABP’s.

URMA:

Informen que de moment continuaran realitzant el seu servei a l’ABP de Sarrià i no es traslladaran a nou barris.

MATERIAL AGENTS NO UNIFORMATS:

S’informa la regió de la manca de material que pateixen els/les agents no uniformats/des de material com auriculars, fundes de paisa, manca de vehicles no logotipats, etc. La regió informa que quan han sol·licitat aquests auriculars a RESCAT (responsables material telecomunicacions) la resposta ha estat que els nous portàtils venen amb un auricular de dotació i que dotar d’un per a cadascú és inviable i que ho faciliten per als dispositius i poc més. Des del Sindicat de Policies de Catalunya ens sembla vergonyós i lamentable que no donin de dotació unipersonal aquest material, no facilitant-lo per a qui diàriament fa el servei no uniformat, una vegada més lamentable la manca d’inversió per proporcionar un material imprescindible per a treballar de manera més efectiva i higiènica.