Reunió RPMS 06/04/2022

Us expliquem els temes més importants que es van tractar a la Reunió RPMS el 6 d’abril de 2022.

1- ARRO RPMS:

– Demanem si s’ha fet l’entrega als agents del total d’uniformes (granotes d’hivern) i resta de material de dotació del servei d’ARRO.

La resposta rebuda és que no s’ha fet l’entrega als agents del total dels uniformes, i caldria que aquests ho demanessin mitjançant l’aplicatiu informàtic. Hi ha un procés de licitació en marxa, però encara ni hi ha cap adjudicatari. Una vegada tingui l’administració la uniformitat demanada, l’adjudicaran.
Pel que fa als nous cascos d’ordre públic per l’ARRO, s’està fent a EGARA el lliurament d’aquests, amb un número de 20 unitats per setmana.

– Possible trasllat de l’ARRO de la RPMS a instal·lacions de l’aeroport del Prat de Llobregat.

La cap d’administració ens trasllada que la Comissaria General Tècnica informa que AENA ha iniciat les obres que es troben molt avançades, i s’està ultimant la sessió de l’espai, i també es valora quins serveis aniran a aquestes noves instal·lacions policials, que es farà en diferents fases. Aquestes obres podrien estar finalitzades aquest mateix any, i des de la RPMS s’està demanant que l’ARRO també es traslladi en aquesta primera fase, ja que són coneixedors de la manca d’espai que hi ha a la comissaria d’Esplugues de Llobregat.

– Furgonetes d’ARRO RPMS:

Ens informen que el 31 de desembre d’enguany, finalitza el contracte de lloguer de 16 furgonetes d’ARRO de la RPMS i que es preveu que siguin substituïdes per vehicles nous.

– Hores extres ARRO RPMS

Quin és el criteri que hi ha per assignar serveis amb hores extres a l’ARRO?

El Comissari responsable de la RPMS ens informa que aquesta disponibilitat de bosses d’hores extres que hi va haver en el seu moment, enguany no existeix. Això no vol dir que a l’estiu es puguin aprovar o no, però actualment no hi ha disponibilitat.

Fem arribar al Comissari la percepció que hi ha greuges comparatius a l’hora d’assignar dispositius amb HE. Ens informa que els diferents responsables regionals del CME han demanat (per millorar la gestió dels serveis) l’existència de bosses d’hores extres per serveis genèrics, i que els hi van respondre que ho valorarien.

2- INCIDÈNCIES AMB LA MALA CLIMATITZACIÓ A LES COMISSARIES:

– Demanem, de cara a l’arribada del bon temps, l’estat actual de les possibles incidències obertes per mal funcionament del sistema de climatització a les comissaries del CME de la RPMS.

ABP l’Hospitalet de Llobregat: Es troba aturada per l’avaria d’una refredadora, però està prevista la seva reparació durant el segon semestre d’aquest any.
CD Viladecans: El sistema de climatització funciona amb un sol compressor, i l’altre es repararà també durant el 2022.
ABP Vilafranca del Penedès: Només funciona un circuit, i es farà una intervenció per evitar que es reescalfi. Hi ha aprovat un pressupost de reparació.

3- INCIDÈNCIES AMB VEHICLES:

– Demanem si hi ha incidències (tramitació de notes informatives) amb els vehicles de la marca SEAT, model: ATECA, del primer model que es va fer entrega, sobretot per la manca d’espai que hi ha en el seient del copilot, on el seu ocupant pot arriba a tocar amb els genolls la part frontal (guantera).

La resposta rebuda és que són coneixedors d’aquesta incidència, i que l’últim model d’aquests vehicles que s’estan distribuint, disposen de més espai. Que els antics models d’ATECA continuaran donant servei. En comissaries amb aquesta problemàtica s’han fet gestions perquè es pugui disposar d’altres vehicles alternatius.

El responsable d’administració de la Subdirecció General, present a la reunió, informa que es van fer proves que demostren que no hi ha un espai tan petit, que és un espai ajustat que cobreix la situació com correspon sempre que la persona estigui ben asseguda i afegeix que els agents no estan les vuit hores assegudes al vehicle i que en qualsevol cas no és un espai com pot ser el sofà de casa.

Li recordem que el mateix que es garanteix un espai suficient a les persones detingudes que són traslladades en aquest model de vehicle, també s’ha de garantir l’espai adient als agents de policia del CME.

– Informem de la manca de vehicles a l’ABP de l’Hospitalet de Llobregat. Durant molts dies del mes de febrer s’han realitzat patrullatges amb furgonetes per la manca de vehicles (turismes) logotipats. Hi havia més agents planificats, que vehicles per poder patrullar. També s’han tramitat NI pel mal estat d’alguns dels vehicles de patrulla.
Manca també de vehicles logotipats que no siguin mampares. Si s’ha de fer un acompanyament a autoritat judicial, patrullatge de tres, o d’altres serveis, manquen vehicles que no siguin mampares.

Ens confirmen que és veritat que manquen vehicles policials, i que fins ara tots els vehicles que s’han entregat són vehicles logotipats amb mampara. Respecte al 2021, a l’ABP de l’Hospitalet de Llobregat s’ha passat de 15 a 18 vehicles logotipats amb mampara, tot i que no diuen que siguin vehicles suficients. Que no hi ha capvehicles sense mampara i que en tota la RPMS només hi ha 11 vehicles.