Reunió RPMS

Us expliquem els temes que es van tractar a la reunió del 8 de juny entre sindicats representatius del CME i responsables de la Regió Policial Metropolitana Sud.

– ARRO RPMS:

Amb la nova incorporació d’agents, a l’ARRO de la RPMS, demanem si ja s’ha fet entrega de la uniformitat (granotes), així com del material específic d’ordre públic (casc, defensa, anti trauma…)

La resposta rebuda és que el material específic d’ordre públic ja està entregat. Només s’han d’entregar les granotes d’hivern i d’estiu, i la funda de l’armilla específica de l’ARRO. Encara no s’han rebut les peces d’uniformitat (granotes) que queden per assignar, ja que hi ha problemes amb algunes talles. Quan se solucioni aquest problema (que arriba quan les peces estan en fase de producció) se solucionarà aquesta situació.

Amb relació al projecte d’ubicació de l’ARRO RPMS, a les instal·lacions de l’aeroport del Prat de Llobregat, la situació actual és que s’han reprès les converses amb totes les parts implicades. La direcció d’AENA i la DGP, van fer una visita sobre el terreny i aquest projecte continua el seu curs, sense terminis establerts.

– SALA RPMS:

En relació amb el Consell de la Policia celebrat el 14 de maig, es va informar que estava previst el seu trasllat durant l’any 2022. Davant aquesta informació demanem si ja se sap on s’ubicarà aquesta sala regional.

Ens informen que està previst que el trasllat es realitzi el 2022, i la seva ubicació es preveu que sigui al carrer Bolívia de Barcelona, a Base. Però que per l’evolució d’aquest projecte, la data del 2022 podria ser molt justa i es podria allargar un temps més.

ESTACIONAMENT DE VEHICLES PARTICULARS A LA SEU DE LA RPMS I A L’ABP DE SANT FELIU DE LLOBREGAT:

La manca de places d’aparcament públic pels vehicles particulars dels agents, al voltant de la seu de la RPMS i de l’ABP de Sant Feliu de Llobregat és un problema que ja fa temps que s’arrossega. El passat 15 d’abril, el cap de l’APB de Sant Feliu de Llobregat es van reunir amb els representants de mobilitat de l’Ajuntament d’aquesta localitat, on els van explicar el projecte municipal per ampliar l’itinerari del carril pedalable, projecte que tindrà una afectació directa sobre les places d’aparcament públic del carrer Carretera Samson. Les places d’aparcament públic de la vorera frontal de l’edifici seran eliminades, fet que suposarà encara més problemes per estacionar els vehicles particulars dels agents.

Davant aquesta afectació es va proposar a l’Ajuntament que s’habilités una zona d’estacionament alternatiu pels agents del CME, a la zona del carrer de les Teixidores. I això es va demanar per diferents raons: la dificultat que suposa treballar en diferents torns de treball, els desplaçaments de molts agents de fora del municipi (que dificulta l’ús del transport públic), i la gran quantitat de personal que hi treballa.

Aquesta proposta no va ser acceptada pels tècnics de l’Ajuntament, al·legant que aquest projecte tindrà una afectació a tots els barris del municipi, però que s’estudiarà modificar el sentit de circulació del carrer Rambla Marquesa de Castellbell. Es preveu que a la zona inferior de la carretera Samson, es pugui estacionar en bateria a la zona muntanya, per recuperar així el màxim de places d’aparcament que es perdran amb aquest projecte municipal.

– INCIDÈNCIES AMB LA CLIMATITZACIÓ A LES COMISSARIES:

Pel que fa a la revisió dels aparells dels diferents serveis de la RPMS, la situació actual davant l’època estival, és que totes les refredadores estan en servei. Tramitats ja la majoria dels pressupostos, encara s’han de fer algunes reparacions per evitar el col·lapse de la maquinària durant els pics de calor a la comissaria de Viladecans, i substituir alguns mecanismes en altres centres de treball.

– ABP VILAFRANCA DEL PENEDÈS:

L’emmagatzematge de marihuana en aquesta ABP provoca una olor molt forta. Instem a trobar una solució adient per garantir la seguretat laboral i la higiene en aquesta ABP.

Ens informen que en relació amb l’emmagatzematge de marihuana procedent de les diferents actuacions policials, es van demanar dos contenidors nous, un per l’ABP de Martorell, i l’altre per l’ABP de Vilafranca del Penedès. Però que actualment s’està en espera que s’obri el magatzem central que s’ubicarà a la zona de Nou Barris (Barcelona).

Des de la Prefectura, s’està presentant el nou protocol de destrucció de substàncies, davant l’autoritat judicial.

– ABP L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:

Davant la problemàtica existent en relació amb la manca de piles suficients per als portàtils, una vegada ja s’han lliurat els nous carregadors, ens informen que notificaran l’incident perquè es pugui disposar de més bateries.