Reunió RPTE, 14/09/21

Ahir 14 de setembre de 2021 es va celebrar la reunió amb responsables de la RPTE. Us fem un resum dels punts que es van tractar.

1- SEGONA ACTIVITAT: Voldríem saber quants agents del CME de les diferents categories es troben actualment desenvolupant la seva tasca professional en segona activitat dins la RPTE.

La resposta rebuda és:

• Dins de l’àmbit regional 1 Sotsinspector.

• Al Montsià: 1 Caporal.

• Al Baix Ebre: 2 Caporals i 1 Agent.

• A Móra d’Ebre: 4 Agents.

• A Gandesa: 1 Caporal i 1 Agent.

2- INCIDENTS AMB LES PLUGES A LES DIFERENTS COMISSARIES: Voldríem saber el nombre d’incidents notificats per problemes d’impermeabilització per les pluges a les diferents comissaries de la regió.

La resposta rebuda és:

• Comissaria i seu de la RPTE a Tortosa: Infraestructures.cat està treballant conjuntament amb la constructora ACSA, per trobar i reparar els diferents punts de filtracions localitzats a la zona d’administració, custòdia i a la planta 2.

• A la comissaria d’Amposta, hi ha els problemes d’entrada d’aigua (goteres) de sempre. Segons el compromís d’Infraestructures aquest any s’ha de fer la coberta nova per evitar la filtració d’aigua.

• A la comissaria de Gandesa no tenen coneixement de l’existència de filtracions d’aigua.

• A la comissaria de Móra d’Ebre, hi ha la presència de goteres puntuals a causa de problemes amb el tancament d’alumini.

3- PLA D’EMERGÈNCIA NUCLEAR (PEN): Demanem quin material específic (dosímetres radioactius individuals) disposen i la formació rebuda pels agents dels CME, davant un hipotètic incident en una central nuclear (ASCÓ, VANDELLÒS), on s’hagués d’activar el Pla d’Emergències Nuclear (PEN), més concretament el PENTA.

Sobretot a les comissaries del CME de L’Ametlla de Mar i Mora d’Ebre.

La resposta rebuda és:

Total material comissaries de l’Ametlla i Móra, inclòs el de la seu de la RPTE a Tortosa:

• 3 radiòmetres per mesurar els nivells de radioactivitat

• 90 dosímetres passius

• 75 dosímetres personals

• 2.400 pastilles de Iodur Potàssic

Respecte la formació dels agents, l’any 2019 es va fer la formació, el 2020 no es va fer amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, i per aquest any 2021 està planificat fer formació els dies 29 i 30 de setembre a les comissaries afectades pel dispositiu PENTA, essent l’organisme que realitzarà la formació el Consell de Seguretat Nuclear amb els seus formadors.

També hi haurà la possibilitat de fer formació en línia per a tots els interessats.

4- VEHICLES: Demanem el nombre total de vehicles oficials assignats als diferents serveis a la RPTE.

La resposta rebuda és que hi ha 98 vehicles en total, dels quals hi ha 75 automòbils i 23 motos assignades als diferents serveis que hi ha a la RPTE.

5- PLANTACIONS DE MARIHUANA: Es torna a parlar de la problemàtica que hi ha amb les plantacions il·legals de marihuana, la perillositat existent per als agents, durant la seva localització, quan la comissen i emmagatzemen, i les solucions que s’estan aplicant per millorar aquest tipus de servei, com és la destrucció al lloc de la marihuana, i que empreses especialitzades s’encarreguin del tall i trasllat de les plantes.

De la totalitat dels temes tractats, ja hem adreçat un escrit al director general de la Policia per solucionar els incidents generats en cada punt.

Documents: