Reunió RPTE 15/03/2022

Ahir es va celebrar la reunió de la regió policial de terres de l’Ebre, us traslladem el resum dels temes tractats:

1- ARRO:

Demanem si s’ha fet l’entrega dels uniformes (granotes d’hivern) i resta de material de dotació del servei d’ARRO.

La resposta rebuda és que pel que fa a les granotes d’hivern, els hi correspon una granota i la té tothom excepte un agent per manca d’estoc de la seva mida.

Pel que fa a la resta de dotació en principi tots tenen el material específic, excepte un agent no té la funda, en espera de la seva entrega; de moment en té una assignada d’USC.

2- GNP UNITATS D’INVESTIGACIÓ:

Amb data 07 de març de 2022 es va donar tràmit a la NI núm.: 5579/2022 UI AMPOSTA, relacionada amb el sistema d’activació de les guàrdies no presencials d’investigació.
Queixes relacionades amb les activacions no ajustades al que s’espera per treballar durant aquestes GNP. Demanem resposta donada a aquesta NI i que es donin instruccions clares per saber quan s’ha d’activar aquest servei.

La resposta rebuda és que el tema de les GNP és sempre una qüestió molt delicada, i amb relació al punt del fet que siguin dos agents els que es trobin realitzant la GNP assignada, argumenten que en cap moment l’agent que es trobi realitzant un servei activat durant la GNP, mai es quedaria sol al lloc de l’incident, i sempre restaria acompanyat per agents d’USC. Que amb un sol agent de GNP, també s’aconsegueix no sobrecarregar amb aquestes guàrdies als membres de les unitats d’investigació.

Ens traslladen dades estadístiques del nombre d’activacions durant els últims mesos a UI Amposta:

• Desembre: 4 dies
• Gener: 4 dies
• Febrer: 3 dies
• Març: 3 dies de moment.

Traslladem que moltes d’aquestes activacions durant les GNP han estat per fer IOTP, i que moltes d’aquestes inspeccions oculars es poden fer durant el següent torn de matí. Ens indica l’Intendent cap de la RPTE que traslladaran als diferents comandaments per quins fets concrets s’han d’activar als agents durant les GNP.

3- ACTUACIONS DE LA DAI:

Davant la detenció per part d’agents de la DAI del CME, d’un agent del CME al mes de febrer en aquesta regió policial, s’ha generat un clima de preocupació dins el nostre col·lectiu policial per com es va procedir a efectuar la detenció d’aquest agent (al seu centre de treball) i les dades personals molt concretes aparegudes a diferents mitjans de comunicació, la qual cosa ha generat preocupació.

Les actuacions del jutjat estan sota el secret de sumari, i s’han de preservar també, com a qualsevol persona detinguda i investigada. La presumpció d’innocència s’ha de respectar fins i tot quan afecta un/a agent de policia.

No posem en dubte l’actuació legal de la DAI en aquest cas, però volem instar als responsables operatius de la RPTE, per tal que quan es reuneixin amb responsables de la Prefectura CME, tractin aquest tipus d’actuacions i es valori la possibilitat, si l’actuació operativa de la DAI ho permet, de realitzar possibles detencions d’agents del CME en llocs on no s’estigmatitzi a l’agent, preservar la seva presumpció d’innocència davant la possibilitat que els fets imputats quedin arxivats i el/la company/a exculpats en seu judicial.

D’aquesta manera s’evitaria la sensació que tenen molts agents del CME davant possibles detencions en els seus centres de treball d’agents membres del CME, que es facin d’aquesta manera com a escarni i per traslladar un missatge velat a la resta d’agents.

4- INCIDÈNCIES AMB LA MALA CLIMATITZACIÓ A LES COMISSARIES:

Demanem, ara que arriba el bon temps, l’estat actual de les possibles incidències obertes pel mal funcionament del sistema de climatització a les comissaries del CME de la RPTE.

La resposta és que en principi amb data d’avui, tots els sistemes de climatització funcionen correctament, i s’estan fent proves de cara a l’estiu posant en funcionament les refredadores. Està previst que aquest any es canviïn dues refredadores, la de la comissaria de Mora d’Ebre i la de la comissaria d’Amposta. Reconeixen els problemes de climatització dels vestidors de la comissaria de Tortosa. S’han estudiat diferents possibilitats per solucionar el problema de les altes temperatures a l’estiu, no essent factible una derivació del sistema de climatització en aquest espai. Es demanarà al departament d’Infraestructures que quan mesurin les temperatures en aquests espais estiguin presents els representants sindicals del CME.

5- INCIDÈNCIES AMB VEHICLES:
Demanem si hi ha incidències (tramitació de notes informatives) amb els vehicles de la marca SEAT, model: ATECA, del primer model que es va fer entrega, sobretot per la manca d’espai que hi ha en el seient del copilot, on el seu ocupant pot arribar a tocar amb els genolls la part frontal (guantera).

La resposta donada és que no han rebut cap NI, ni cap queixa de cap agent, que traslladi problemes per la manca d’espai en aquest model de vehicle en concret.

Els informem que sí que existeix aquesta deficiència d’espai en aquest vehicle.

Si teniu qualsevol tema, queixa, suggeriment no dubteu a traslladar-la al vostre delegat per a ser tractada a la pròxima reunió.