REUNIÓ RPTE 21/09/2022

Des del Sindicat de Policies de Catalunya us resumim els temes tractats a la reunió d’ahir, 21 de setembre de 2022.

1- PERMÍS HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR FINS A 2n GRAU:

Demanen al servei d’administració regional de la RPTE, les directrius que s’apliquen als diferents serveis d’administració de les diferents comissaries d’aquesta regió policial, a l’hora de demanar el justificant d’aquest permís per hospitalització. I si també demanen als agents que en el justificant presentat, consti si el familiar encara es troba ingressat durant el temps que dóna lloc a gaudir d’aquest tipus de permís.

La resposta rebuda per part de la responsable del servei d’Administració de la RPTE és que una vegada consensuada la qüestió a tractar amb els serveis d’Administració de la Subdirecció General, es determina que amb els nous criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències justificades al CME, i en concret als justificants dels permisos per hospitalització, les persones interessades han de presentar un justificant d’ingrés hospitalari des de la data de l’ingrés del familiar de fins a segon grau de consanguinitat.

En el cas del justificant per intervenció quirúrgica sense ingrés hospitalari, però amb la prescripció mèdica que el pacient ha de recuperar-se al seu domicili, els interessats han de presentar un justificant de la intervenció quirúrgica realitzada, i on quedi constància també de la prescripció mèdica del repòs domiciliari del pacient, i no cal que es reflecteixi el nombre de dies prescrits de repòs; però si finalment, si al justificant mèdic consta el temps de repòs prescrit, en cap cas no alteraria el nombre de dies de permís que pertoca per aquesta intervenció.

2- CLIMATITZACIÓ AMPOSTA:

Problemes amb la climatització a la comissaria d’AMPOSTA. Hi havia dies amb temperatures molt elevades a l’interior de l’edifici, com va passar el dia 11 d’agost, on es van superar els 30 graus. Demanem si va ser un fet puntual o si s’han de fer reparacions en el sistema de refrigeració de l’aire.

La resposta rebuda és que és cert que l’onze d’agost es va trencar la refredadora del sistema de climatització de la comissaria, i per aquest motiu es van instal·lar de forma temporal aparells de refrigeració autònoms (pingüins), fins que es va reparar l’aparell. Aquesta refrigeradora, serà substituïda per un altre aparell nou, segons informa el Departament d’Infraestructures.

3- REFORMES ESTRUCTURALS PREVISTES D’EXECUCIÓ A LA RPTE:

Comissaria d’Amposta hi ha previst la substitució de la coberta, fixacions del fals sostre de la planta 1, i actuacions en el sistema de climatització i plaques solars.

Comissaria de Mora d’Ebre, actuacions a la porta d’accés de vehicles de la part exterior i la substitució de la refredadora del sistema de climatització.