Reunió sobre nocturnitat i vals de roba, comandaments i escales de suport

Una vegada que s’ha assolit la jubilació anticipada al cos de Mossos d’Esquadra, s’ha de seguir treballant per avançar en diferents temes pendents que cal solucionar: el Pla de carrera per USC, la Promoció i Provisió o la Nocturnitat i els Vals de Roba són alguns d’ells, però no els únics.

En aquest sentit ahir a la tarda es va fer una reunió entre l’Administració i els sindicats per tractar la nocturnitat i els vals de roba. Us ho resumim:

– Vals de Roba:

Després d’anys d’utilitzar un sistema arcaic, l’import dels vals de roba s’incorporaran a la nòmina abandonant el problemàtic sistema de rebre un val bescanviable que tantes queixes ha generat arreu del territori. L’import que tenim sobre la taula és de 250 euros.

– Increment del complement de nocturnitat:

S’ha decidit destinar l’increment retributiu contemplat a l’article 25.3 de la Llei 4/2020 de pressupostos a augmentar l’import de l’hora nocturna efectiva treballada. El preu augmentarà a 3,41 € bruts.

– Exempció de la Nocturnitat:

El punt 1.4 de l’Acord sobre condicions de prestació de servei de 29 de gener de 2015 possibilita l’exempció de la nocturnitat en superar els 55 anys simplement comunicant la voluntat d’acollir-s’hi.
A la reunió mantinguda ha quedat eliminat el % màxim de treballadors/es que s’hi podien acollir.

– Torn de nits voluntari:

Els/les mossos/es podran acollir-se, voluntàriament, a la realització de torn de nit fix, recollint així diferents propostes que els diferents sindicats han anat presentant al llarg dels anys. Finalment, hi ha acord.

La durada del període de realització d’aquest torn nocturn voluntari, serà d’un any prorrogable a un segon. El torn a realitzar, seria un 7×7 que s’iniciaria al principi de l’any policial.

Aquest torn genera entre 120-130 hores de romanent. La totalitat d’organitzacions, hem traslladat que aquest és un tema que caldrà treballar per incorporar solucions que possibilitin una reducció d’aquestes hores, mantenint les imprescindibles per a la realització de pràctiques de tir i formació.
Amb les aportacions traslladades per les diferents organitzacions sindicals, l’Administració redactarà un document que s’acabarà de perfilar en la següent reunió.