Reunió Subcomissió material i equipament

Us traslladem els temes tractats a la reunió mantinguda a Egara amb SgPRiSL, SgRH, SgAS i la DGP.

ARMILLES: no disposen de reposició en totes les talles. Se solucionarà amb la nova partida que s’adquirirà per la nova promoció.
Provisionalment, es proposa que els treballadors afectats sol·licitin una talla més gran o més petita a la seva (la diferència entre talles és de 4 mm). Fetes consultes amb la unitat d’armes aquesta opció recomanada a la reunió com a solució, no és viable. No hi ha estoc. És un tema que tractarem com més aviat millor perquè afecta la seguretat dels/les agents afectats/des.

– Unitats de paisà, no està previst que tinguin una funda de l’armilla, per això disposen de la jaqueta operativa. Malgrat que a la reunió amb la CGI el dia 1 de desembre va ser un tema comunicat a la responsable de la SAUC i de la subdirecció assistents. Cal dotar d’una pels diversos motius exposats en el nostre comunicat núm. 102 de l’1/12/2021.

FUNDES D’ARMES: s’ha detectat un error per part de l’empresa subministradora que ha entregat un model que no és el contractat. Es procedirà a la seva substitució.

UNIFORMITAT:

Nova uniformitat CME: encara està pendent d’adjudicació. La previsió més favorable seria per l’últim trimestre del 2022.
El canvi d’uniformitat es farà de manera conjunta a tot el CME. Això vol dir que fins que tothom la tingui no es podrà fer el canvi.

La uniformitat actual no desapareixerà sinó que quedarà per actes de representació.

Està previst que tothom disposi de 4 pantalons operatius. A l’especialitat de Trànsit es facilitaran pels agents nivell 3 (4 bielàstics) i pels de nivell 2 (2 bielàstics i 2 de motorista).

Gorra tèrmica, s’està valorant incorporar una gorra tèrmica per dur sota la gorra amb visera.

ARRO, en primer moment estava previst que tinguessin 2 granotes d’estiu i 2 d’hivern. Però per demanda dels treballadors s’ha decidit dotar amb 3 unitats d’estiu i 1 d’hivern.

VEHICLES:
3 tipologies de vehicles:

a) Vehicle tracció 2 rodes motrius amb pneumàtics tipus “contact” estiu-hivern.
b) Vehicle 2×2 tipus SUV; polivalent que pot
c) Vehicle 4×4; específics, com a mínim un per comissaria.
Aviat està prevista la licitació d’aquests vehicles.

Incident vehicle trasllats incendiat: segons la inspecció del mateix es va arribar a la conclusió que per diverses casuístiques que es van donar al mateix temps es va produir un sobreescalfament en la zona de les connexions fins a arribar a produir-se el foc. Posició instal·lació bateria, tapa metàl·lica i cablejats. S’han modificat i, per tant, solucionat el problema detectat.

Vehicles no logotipats científica: la capacitat del maleter és petita i sovint no poden portar tot el material necessari per executar la seva tasca. Es tindrà en compte en la nova licitació de vehicles.

Vehicles trasllats i canina: per un canvi amb la normativa no compleixen amb la normativa vigent. Haurem d’esperar fins a la nova licitació.

ARRO: es torna a remarcar que tots els elements que han de portar de dotació tenen un lloc assignat. Sembla que sovint s’agafen més material del necessari i com no està previst no té un lloc assignat. Les motxilles personals no tenen un lloc assignat.
Els suports de les defenses davanteres són baixos per un motiu de construcció del vehicle.

Cascos motoristes Trànsit i USC: està en fase de licitació. Tenen en compte que alguns estan caducats, però no ha estat possible fer la licitació abans.

FORMACIÓ:

Formació TASER: només està prevista la formació pels caps de torn.
Gas pebre: no correspon a aquesta comissió la decisió de la seva utilització.

ADAPTACIONS:
De manera conjunta amb Vigilància de la Salut estan treballant per valorar les adaptacions del lloc de treball per agilitzar i concretar les mesures de les adaptacions. La finalitat és que no siguin tan ambigües (fundes camal, tirants, exempció torn nit, etc.)