S’admet a tràmit el nostre recurs sobre la discriminació al CME, en matèria de permisos retribuïts.

Durant aquest període de pandèmia, que malauradament continua, hem comprovat com la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, tenien accés a més i millors permisos, beneficis i condicions que els membres del CME.

Tot i els diversos requeriments efectuats pel Sindicat de policies de Catalunya, continuen imposant-se (per la DGP) diferents condicions als Mossos d’Esquadra on no s’aplica la mateixa normativa en la matèria, ni tampoc en els acords que sí que afecten la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

Es produeix així, una greu discriminació del col·lectiu de Mossos d’esquadra, respecte a la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.

L’última gota que ha fet vessar el got, és el cas dels permisos quan hi ha confinament dels menors, per possible contagi per part d’un company de l’escola.

Mentre els funcionaris de qualsevol àrea o departament de la Generalitat de Catalunya tenen dret a permisos retribuïts per assumptes personals, o per conciliació familiar per aquestes circumstàncies, els membres del CME han de recórrer a vacances, canvis amb altres companys, hores acumulades i permisos per assumptes propis.

Com a organització sindical i per no abocar a les persones afectades a múltiples processos individuals, el Sindicat de policies de Catalunya va interposar recurs contenciós-administratiu en defensa dels interessos de tots els companys/es.

El recurs ha estat admès pel jutjat contenciós-administratiu núm. 4 de Barcelona. (Recurs 57/2021).