Seat Ateca: Manca d’espai pels Mossos

Hem rebut força queixes per la incomoditat que genera la manca d’espai als models ATECA.


Es va traslladar la queixa a l’Intendent Saumell, responsable del material, en conversa presencial al complex d’Egara. Els/les agents passen moltes hores al seu interior i han de poder treballar de manera còmoda.

Segons ens van traslladar, les proves es fan amb agents d’1,90 cm d’alçada amb resultat satisfactori sempre que el seient estigui en posició completament vertical i en angle de 90 graus tirat el màxim possible enrere.

La realitat és que els genolls del copilot toquen amb facilitat a la part frontal encara que el seient estigui en la posició correcta. Ocasionant no només incomoditat i molèsties, també augmenta el risc de lesions en cas de col·lisió.

Les queixes també han estat traslladades a la reunió d’equipaments i materials, on va assistir el tècnic de prevenció de riscos laborals del Departament d’Interior que va prendre nota per tal de buscar una solució.

Paral·lelament a la conversa amb l’Intendent i a la reunió d’equipaments l’SPC ha adreçat una comunicació escrita al director general de la Policia
demanant una solució tècnica que solucioni el problema i es tingui en compte per a futures adquisicions.