Serveis jurídics de l’SPC: anul·lem un canvi d’escamot il·legal a ARRO Girona

El jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Girona ha anul·lat l’assignació al grup de reforç de la Unitat d’ARRO Girona realitzada pels superiors jeràrquics d’un funcionari de la Unitat, afiliat a l’SPC.

Els superiors jeràrquics de la Unitat (Cap ARRO F.G. i anterior sotscap ARRO Girona A.J.) el van canviar de grup, al·legant que així “tindria menys baixes mèdiques”, i “milloraria el seu estat de salut”.

Cal tenir en compte que, en realitat, el funcionari era dels membres d’ARRO Girona amb menys períodes d’IT en els darrers anys. A més, l’explicació que li van donar, no és una causa vàlida per motivar un canvi de caràcter organitzatiu.

El canvi de seqüència i torn perjudicava el funcionari, que tenia cura dels seus pares que es trobaven en un estat delicat de salut, i no els podia dedicar el seu temps de la mateixa manera.

Durant el procés es va aconseguir acreditar que el motiu del canvi va ser injustificat, malgrat que, en els informes fets amb posterioritat, pel cap d’ARRO Girona F.G. i l’anterior sotscap A.J., els van emetre variant la causa per la qual justificaven el canvi, intentant amagar els veritables motius del canvi.

La sentència guanyada pels serveis jurídics de l’SPC estableix que aquests canvis organitzatius, tot i tractar d’un acte verbal, no deixen de ser actes administratius, i si bé és vàlid i legal fer canvis de seqüències, torns o grups per causes organitzatives, han de contenir una motivació suficient, cosa que no va succeir en aquest supòsit.

La sentència ordena el retorn al funcionari a la seqüència horària i torns que realitzava.

A diferència d’altres organitzacions sindicals, des de l’SPC, apostem per la defensa dels interessos dels companys/es, encara que calgui anar contra la Generalitat, o contra els superiors jeràrquics, si la situació és il·legal i acreditable.

 

Premsa


elMón: Una gravació prova la discriminació dels comandaments amb un mosso