Resum reunió RPMB 01/06/2022

El passat 1 de juny es va fer la reunió regional entre els responsables de la RPMB i les organitzacions sindicals representatives del cos, amb els següents punts d’interès tractats:

URIA-ORIV

Els caps descarten la possibilitat de fer una roda a curt termini per l’especificitat de la tasca a realitzar, en canvi, proposen que s’aportin propostes de millora del servei com horaris, meritació, topall màxim de temps, etc. Insten a les organitzacions a fer propostes.

ARIACD-CUSTODIA

Fins ara, a la custòdia de detinguts hi havia una manca d’agents que empitjorava la qualitat del servei dels agents i dificultava les tasques a dur a terme. Ara, la regió, amb la propera roda, ha augmentat la dotació d’agents perquè puguin complir les tasques de custòdia el millor possible, tot i que es reconeix la penositat de les condicions i la possibilitat de traslladar el servei fora de com s’està fent actualment, ja que no respon a les necessitats actuals de la gestió de detinguts i estan valorant alternatives.

GRUP REGIONAL DE MOTOS

Estem esperant que es doti dels cascs demanats i de la necessitat d’encabir els guilles com una especialitat per la seva tasca i servei. Des de la regió ens informen que comparteixen la visió i així ho han elevat tant per les guilles com pel grup de fures regional. La idea de la regió seria que es formessin junts com a especialitat de seguretat ciutadana regional. Estem en espera de la viabilitat de la petició. Com a sindicat, ja ho hem demanat en reiterades ocasions.

OAC ARAGO

Ens informen que fins al 30 setembre estarà activa aquesta OAC, esperant el trasllat a l’edifici de fiscalia (Pau Claris) que seria al voltant de l’inici del 2023.

UNITATS D’INVESTIGACIÓ BCN

Preguntem quin és l’estat d’efectius de les UI’s al territori de Barcelona. La resposta és que agents i sergents estan en cobertura després del recent oferiment i pel que fa als caporals estan en dèficits per manca general de caporals al cos. Esperem que se solucioni amb la següent promoció que haurien d’anunciar al juliol.

VEHICLES NO LOGOTIPATS

Hem detectat una manca de dèficit important de vehicles no logotipats a la regió que dificulten molt el servei a algunes unitats. Ens informen que s’ha realitzat l’inici de l’adjudicació de vehicles, però que encara trigaran a arribar i aniran suplint com puguin.

APARCAMENTS SANTS I SANT ANDREU

Hem demanat a la regió que faci gestions amb els diferents òrgans municipals per intentar trobar una solució, ja que en un futur no es podran utilitzar les zones d’aparcaments actuals de Sant i St. Andreu i això generarà problemes d’estacionament rellevants. La regió manifesta que ho intentarà, tot i la dificultat per part de l’ajuntament.

FELICITACIONS I MEDALLES

Després de les nostres queixes pel sistema de gestió i atorgament de les condecoracions i felicitacions actuals, la regió admet que està en revisió el procés i faran unes propostes de millora del sistema.

PLA ESTIU

Ens informen que entre el 6 i el 8 de juny es modificaran les destinacions d’una part dels agents que hi ha en practiques per cobrir vacants del pla d’estiu, i que ho faran per criteris de preferències de destinacions anteriorment escollits. Per la resta d’aspirants sortiran igualment el dia 12 agost i com sempre alguns realitzaran servei en aquestes destinacions vacants pels agents moguts pel pla estiu.

SALA REGIONAL

Informen que en l’actualitat són conscients de la manca d’efectius i que es troben per sota de cobertura, i intenten pal·liar-ho amb hores extres, però es troben amb dificultats per l’especificitat de la tasca per poder reforçar el servei. Ens informen davant de les queixes per la gestió de les hores extres dels efectius de la sala, que s’adrecin a l’oficina de suport i demanin qualsevol aclariment.

MAGATZEM SUBSTÀNCIES NOU BARRIS

De moment ens informen que s’està fent l’estudi del personal, servei, horaris, funcions, etc. per part de la comissaria general tècnica i que no en saben més, que de moment es continua preparant.

LES CORTS

Ens informen que ja estan gestionant els aires condicionats portàtils per millorar la climatització d’algunes zones on s’han detectat altes temperatures i aniran gestionant aquests aparells portàtils en funció de les necessitats.

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

Problemàtica amb el mobiliari cadires, etc. Ens informen que eleven la petició a justícia, ja que no tenien coneixement. Queixes sobre la gestió d’aps per part de suport amb alguns efectius, manifesten que es deuen tractar d’errors puntuals i que intentaran que no es tornin a produir.

Això ha estat el més rellevant de la reunió. Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb el vostre delegat.