Un altre èxit jurídic: el TSJC ens dóna la raó i un company de Sant Joan Despí obté la plaça de caporal

La secció 4a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha estimat el recurs contenciós-administratiu, que els nostres serveis jurídics van interposar contra l’exclusió d’un company en el procés selectiu de l’any 2017 per a cobrir sis places de Caporal/a de la Policia Local de Sant Joan Despí.

L’any 2018 no va ser valorat en el seu expedient el mèrit del nivell C de Català (després d’una modificació de les Bases) i tampoc va computar un curs de formació que va comportar-li una puntuació inferior, quedant exclòs de la convocatòria.

De manera errònia l’Ajuntament va al·legar que el certificat de Català va ser entregat a posteriori i que el curs de formació no va ser compatibilitzat perquè no es va impartir en un centre “de reconegut prestigi”.

Tres anys més tard, després de veure desestimada la demanda en 1a instància, el TSJC ha donat la raó al company en estimar el recurs d’apel·lació interposat pels nostres serveis jurídics, afirmant que:

1- No era necessària l’aportació del certificat, perquè ja estava en poder de l’Administració tal com havia al·legat el company en la seva sol·licitud de la convocatòria.

2- L’argument de manca de solvència del curs no estava degudament motivada.

Volem felicitar el company per la confiança dipositada en el Sindicat de Policies de Catalunya per a la defensa dels seus interessos, i per la merescuda adquisició de la condició de caporal.

Volem felicitar el despatx Aranda &Melgar & Tàsies, en especial a Sandra Melgar pel seu esforç i insistència, que ha permès que el company hagi assolit la plaça.