Unitats d’Investigació bàsiques: GNP’s, Cal una solució urgent

La manca d’efectius reals a moltes UI’s, sumat a un sistema de guàrdies no presencials, del qual s’abusa i que és utilitzat com a comodí per suplir la manca de professionals, genera que molts dels/les companys/es, es vegin obligats a treballar fora de la seva demarcació de destí.

L’actual sistema de GNP’s no regula que els agents en GNP hagin de realitzar serveis o dispositius planificats. Tot el contrari, són per poder resposta a fets sobrevinguts.

Considerem que el sistema de compensació és del tot insuficient i cal una revisió urgent. Avui dia està desfasat i no s’ajusta a l’actual situació laboral, està molt allunyat de la idea de compensar el sobreesforç que es fa en aquests serveis.

Cal afegir la gran disponibilitat laboral (horari especial específic) amb constants canvis sobtats de la planificació el que impossibilita la conciliació laboral i familiar.

Segueixen sense un Pla de Carrera específic per a la seva especialitat que reconegui i reguli l’esforç i la projecció professional dels/les companys/es destinats en aquestes unitats.

La prova del malestar de molts/es agents destinats ha estat el darrer concurs d’investigació: molts/es agents han decidit concursar fora de la seva regió policial de destinació actual.

Hem tornat a demanar una solució urgent al director general de la Policia per poder abordar solucions reals que corregeixin el problema que afecta seriosament a la motivació i bon funcionament d’aquestes unitats.