112 de Reus: Calen Comissions de Servei

El 18 de juliol, es va mantenir una reunió a les instal·lacions del 112 de Reus amb el del director general de la Policia, el Cap del Cos i diversos responsables de la prefectura, amb els sindicats representatius.

El resum dels temes tractats davant el greu problema de personal i excés de càrrega de feina que està afectant la salut de les persones va generar el comunicat núm. 57 que podeu consultar al nostre web i a xarxes.

La solució traslladada pel director i Comissari en Cap és una revisió en profunditat: recursos humans (incloent-hi descentralització) i recursos tecnològics. Aquesta revisió permetrà realitzar la reestructuració, que en teoria, ha de solucionar els problemes.

La finalització de la revisió està prevista per finals d’any. Mentrestant, ens van traslladar que es faria una bossa d’hores sumat a les incorporacions a la finalització del Pla d’Estiu anirien aguantant.

Ahir el Sindicat de Policies de Catalunya conjuntament amb el SEGCAT, CAT i SME va registrar un escrit adreçat al director traslladant que la resolució del Concurs General en marxa, encara agreujarà més la manca d’efectius.

Moltes de les places (+150) cobertes actualment, són comissions de servei que no s’han ofert al Concurs General. En aplicació de la nova Instrucció 6/2022 de 26 de juliol aquestes places desapareixeran.

Li hem demanat que es faci un oferiment urgent aplicant la nova Instrucció per cobrir les vacants, tenint en consideració als/les agents destinats en l’actualitat a la Sala 112 amb formació i experiència.

Precisament si s’aplica el 3r punt de la 6/2022 tenint 1r en consideració estar acomplint tasques d’operador/a al 112, en segon lloc, pels/les operadors/ores de qualsevol de la resta de sales podria quedar reforçat el servei mentre la revisió i reestructuració finalitza.

En cas de no quedar cobertes i es decideixi enviar efectius provisionals i/o dels/les funcionaris en pràctiques sense experiència, demanem la programació de formació en caràcter d’urgència, per no sobrecarregar més de feina als/les actuals operadors/es del 112.