17.000 €, Un altre afiliat de l’SPC que cobrarà!

Aquesta és la quantitat que un caporal afiliat al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) haurà de cobrar per haver exercit funcions de categoria superior durant mesos.

Des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) fa anys que demanen que quan un mosso/a ha de fer tasques de categoria superior sigui remunerat de manera automàtica sense haver de reclamar jurídicament.

Ho continuarem demanant fins que finalment s’apliqui de manera automàtica.

El nostre delegat, en una de les visites sindicals va detectar la irregularitat i va aconsellar a l’afectat traslladar el seu cas als serveis jurídics del sindicat.

Fetes les comprovacions i tenint clara la viabilitat de la reclamació, vàrem iniciar el procediment que finalment ha estat estimat satisfactòriament pels interessos de l’afiliat.

Volem traslladar l’enhorabona a l’afiliat Roger, agraint-li la confiança dipositada en l’SPC per a la defensa dels seus interessos. Gràcies, Raúl també per la bona feina feta amb l’afiliat.

Felicitem el bufet Aranda, Melgar & Tàsies, en especial a Javier. Tot just els nostres serveis jurídics el 25 de maig aconseguien que un altre afiliat fos indemnitzat per l’ISPC, en patir un accident pel mal estat del terra que va provocar-li una lesió. (Comunicat núm. 40/22.)

No ens cansem de recordar-vos: si esteu afiliat/ada a l’SPC i feu o heu fet tasques de nivell superior (responsable, caporal/a, sergent/a, sotsinspector/a, etc.) no ho dubtes, reclameu.

Realitzem la reclamació a cost zero pels/les nostres afiliats/ades. Contacteu amb el vostre delegat de zona per iniciar la reclamació.