Noves instal·lacions a l’Aeroport del Prat: ARRO ha d’estar inclosa en el grup de treball

El Sindicat de Policies de Catalunya ha enviat una petició adreçada al director general de la Policia per les noves instal·lacions policials de l’aeroport del Prat, fruit de l’acord amb AENA.

Després de la reunió de la Comissaria General de Mobilitat SAUC amb data 2 de juny, on vàrem traslladar les diferents necessitats dels/les policies que les utilitzaran, considerem necessari la creació d’un grup de treball on hi hagi representació de totes les unitats i serveis que ocuparan les instal·lacions on puguem estar presents també els sindicats representatius.

Considerem important que l’Àrea Regional de Recursos Operatius ARRO de la RPMS estigui representada i les seves consideracions escoltades i tingudes en compte.

Per les característiques específiques de les ARRO’s (nre. significatiu d’efectius, despatxos pels comandaments i agents de suport, formadors, zona d’entrenament/formació i preparació física d’aquestes unitats) és rellevant que quan es faci el repartiment de l’espai disponible siguin tingudes en compte aquestes necessitats. Aquesta obvietat no sempre es compleix, i hi ha massa exemples.

També ha de quedar garantida, en aquestes futures noves instal·lacions, el compliment de les diferents normes de prevenció de riscos laborals. En especial als espais comuns utilitzats per tot el personal funcionari.

Sovint, veiem que aquestes zones de menjador i vestuaris no reuneixen els mínims exigibles per normativa. En el cas dels vestuaris, la massificació és més la norma que l’excepció. De fet, és un dels problemes endèmics abastament denunciat per l’SPC en les actuals instal·lacions que ARRO RPMS a l’ABP d’Esplugues.

En espera de rebre resposta a la nostra petició, estarem molt pendents que les vostres/nostres peticions siguin tingudes en compte.