Pagament de les nits estant de vacances: dues sentències favorables més

El passat 21 d’abril (Comunicat núm. 33 titulat UNA ALTRA SENTÈNCIA PIONERA), us informàvem que mentre gaudíeu del vostre període de vacances i el vostre escamot té planificat torn de nit, teniu dret a cobrar-les.

Us explicàvem com fer la reclamació i us animàvem a no demorar la reclamació per no perdre diners (Comunicat núm. 34 de 27 abril – No perdis diners! Reclama ja la nocturnitat de les vacances).

Us volem traslladar que hem rebut dues sentències favorables més de dues persones que van reclamar. Un jutge ens torna a donar la raó i els companys hauran de cobrar les nits mentre estaven de vacances amb caràcter retroactiu.

Volem felicitar, una vegada més, l’excel·lent feina dels nostres serveis jurídics, en especial a Xavier i Sandra ja que no és la primera sentència pionera que aconsegueixen.

El cobrament per part del Departament de les lesions als/les agents en acte de servei quan l’agressor es declarava insolvent és un altre exemple. Després de moltes sentències guanyades el departament va decidir compensar d’ofici sense fer cap denúncia prèvia.

Agraïm als/les companys i companyes que ja han reclamat, la confiança dipositada i animem a la resta que no hagin reclamat a què iniciïn els tràmits: són ràpids i senzills, nosaltres ens encarreguem de tot a cost zero pels afiliats/ades.