Reunió amb responsables de la CGRO i SAUC

Us expliquem els diferents temes que s’han tractat a la reunió d’avui de la CGRO I SAUC. Alguns dels temes aportats són derivats a la subcomissió de materials.

APEN: ens informen que hi ha una proposta de canvi de normativa d’emmanillat. Es demana més formació a tots els efectius (trasllats i guàrdia). Ens comenten que s’està fent un estudi de cobertures i fer un oferiment per redistribuir efectius, essent coneixedors que hi ha el concurs general en marxa.

BRIMO: s’està fent un estudi sobre les càmeres unipersonals, respecte a quin model seria idoni i quantitat, per dotar a ARRO i BRIMO. Tot i això, estan lligats a terminis de contractació pública.

Es demana més formació continuada.

Concursos oposició especialitats petites: estan fent estudis de cada especialitat, també de jubilació, i hi ha la previsió que a principis del 2023 surtin les convocatòries, lligats també a la disponibilitat horària. Encara s’està estudiant/treballant la sortida de les especialitats per raó d’edat o condició física.

MITJANS AERIS: no hi ha data del trasllat a la nova ubicació de l’aeroport de Sabadell. Els cascs d’operadors encara no han arribat.

TEDAX: s’estan fent nous contactes per trobar espais per fer destruccions i fer nous contractes. A Can Padró va bé per quantitats petites.

U. DRONS: demanem roba tèrmica perquè la majoria de serveis són a l’aire lliure i demanen més dotació d’uniformitat diària.

S’està fent feina per portar fibra òptica al Complex Central començant per l’auditori. Encara no hi ha data.