Reunió RP Camp de Tarragona 14/09/2022

Us traslladem el resum dels temes tractats a la reunió de la RPCT.

1. PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ D’UN/A FAMILIAR FINS A SEGON GRAU

Hem rebut un gran nombre de consultes realitzades sobre el justificant que els/les agents han de presentar. Per aquest motiu, hem demanat al servei d’administració regional les directrius que s’apliquen a les diferents comissaries i també com es demana als/les agents que en el justificant presentat, consti si el familiar encara es troba ingressat durant el temps que dóna lloc a gaudir d’aquest tipus de permís.

La resposta rebuda pel responsable del servei d’administració és que les persones interessades hauran de presentar un justificant d’ingrés hospitalari amb la data d’inici de l’ingrés hospitalari, per així gaudir dins dels 5 o 10 dies, dels dies de permís que pertoqui.

La persona interessada podrà iniciar els dies de permís quan ho consideri més oportú i de forma consecutiva, i sempre dins dels períodes establerts per gaudir-los.

En relació amb les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari, cal presentar un justificant de la intervenció amb la indicació de la prescripció de repòs domiciliari.

En relació amb una nova pregunta relacionada amb aquest permís que es trasllada al responsable del servei d’administració, sobre si és obligatori que en el justificant consti el nombre de dies de repòs domiciliari que ha de tenir el pacient intervingut, la resposta rebuda és que en aquest moment no té instruccions concretes sobre aquest cas en concret i que, per tant, demanarà informació al respecte. Quan tingui la informació, la comunicarà als representants sindicals.

2 . MANCA ESPAI A LA COMISARIA DE VILA-SECA-SALOU

Es torna a tractar, una altra vegada, una situació enquistada a la RPCT relacionada amb la manca d’espai en aquesta comissaria.

Una situació on no s’acaba de trobar una solució adient per a tots/es els/les afectats/des que cada vegada s’agreuja amb el pas del temps.

L’Intendent cap de la RPCT ens explica que hi ha un informe relacionat amb la col·locació d’uns mòduls exteriors, per ser la solució més econòmica, però que encara no han rebut cap resposta oficial per part de la CSUCOT. Instem als responsables de la RPCT a trobar una solució definitiva com més aviat millor.